nieuws

Man van de Maand: René Hogenboom

Geen categorie

Eigenlijk zou René Hogenboom al eind april 2016 zijn teruggetreden als algemeen directeur van het sectoraal vastgoedfonds Altera. Het vinden van een opvolger duurde iets langer dan verwacht. ‘Ik heb voor een half jaar bijgetekend. Ach, ik had toch niets anders gepland’, zegt Hogenboom laconiek.

Man van de Maand: René Hogenboom

Aanvankelijk leek de opvolging van Hogenboom al eind 2015 rond: algemeen directeur André van de Berg van Schiphol Real Estate was uitverkoren om Hogenboom op te volgen, ook de aandeelhouders hadden al hun zegen gegeven. Tot op 9 december plots de telefoon rinkelde: Van den Berg zegde toch af, om toe te treden tot de raad van bestuur van de Schiphol Group. Dat was de avond voor zijn officiële kennismaking met de aandeelhouders tijdens hun halfjaarlijkse bijeenkomst.

In de tweede ronde werd directeur Investor Relations Jaap van der Bijl bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance weggeplukt. Nadat aandeelhouders akkoord waren gegaan met zijn benoeming, werd eind augustus zijn aantreden per 1 november bekend gemaakt. Na een overdrachtsperiode van twee maanden verlaat Hogenboom uiteindelijk per 31 december 2016 de private belegger.

Wat hij in het nieuwe jaar gaat doen? Hogenboom lacht. ‘Ik heb net mijn vijfde gitaarles gehad, mijn vingers moeten nog erg wennen aan de druk van de snaren.’ Gitaarles was iets waar hij nooit tijd voor nam. De illusie dat hij even behendig wordt als zijn jeugdidool Dave Mason – in 1967 doorgebroken met de band Traffic van Steve Winwood – heeft hij niet. Voorlopig is gitaar spelen zijn enige plan.

Graag zou hij in de vastgoedsector actief blijven, bijvoorbeeld in de rol van toezichthouder. Op een recente sollicitatiebrief die hij schreef voor een dergelijke functie bij een woningcorporatie volgde na twee weken een afwijzingsbrief van bijna twee kantjes: de corporatie gaf toch liever de voorkeur aan een vrouw. ‘Tja, dan moet je mij inderdaad niet hebben’, beaamt Hogenboom.

Met het vertrek uit zijn actieve rol in de vastgoedsector neemt hij ook afscheid van organisaties waarin hij nevenfuncties vervult. Zo stapt hij uit het bestuur van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), waarin hij penningmeester is. Dezelfde functie bij de ROZ Vastgoedindex legt hij eveneens neer.

Hogenboom koos zeer bewust voor de vastgoedsector. ‘Het was de vastgoedsector in, of popjournalist worden. In mijn studententijd heb ik bijdragen geleverd aan het muziekblad PopShop.’ Zijn carrière startte bij MBO, de voorloper van ING Real Estate, waarvoor hij drie jaar bemiddelde tussen institutionele beleggers en vastgoedaanbieders in de VS en Canada. Als directeur Vastgoed bij het ABP nam hij het initiatief de vastgoedbeleggingen indirect te maken.

Van het begin af aan ging hij op zoek naar objectieve cijfers, om zijn beslissingen mee te onderbouwen. ‘Ik wilde niet de waan van de dag achterna.’ Dat bleek overigens niet zo eenvoudig, want objectieve gegevens waren er aan het begin van zijn carrière nauwelijks. Toen hij een staatje met aanvangsrendementen van de Amsterdamse makelaar drs. C. van Zadelhoff onder ogen kreeg, wilde hij graag weten hoe die cijfers tot stand waren gekomen. ‘Je laat je toch zeker niet door een marktpartij vertellen hoe de wereld in elkaar zit? Ik stapte erop af en kwam zo in contact met Aart Hordijk, aan wie ik vrijwel direct vroeg voor het ABP te komen werken.’

Toen het ABP het vastgoed buiten de deur zette, was dat het begin van de stichting ROZ Vastgoedindex, waar vastgoedonderzoeker Hordijk naar overstapte. Hogenboom was daarnaast betrokken bij de oprichting van de vereniging van institutionele beleggers IVBN en de vereniging van Nederlandse vastgoedonderzoekers Vogon.

Wat hem zal bijblijven is de commotie die uitbrak bij het bekend worden van wat later de Klimop-affaire is gaan heten. Hogenboom was juist benoemd tot voorzitter van het IVBN-bestuur en had zijn handen vol aan de crisiscommunicatie. Die bestond er vooral in geen verontschuldigingen voor de fraude aan te dragen, maar duidelijk te maken dat frauderen geen standaard praktijk is. ‘Wacht dachten ze eigenlijk, dat stel bavianen dat uit eigen gewin de hele sector om zeep wilde helpen?’

Het frustreert hem dat hij er niet in is geslaagd de institutionele beleggers anti-cyclisch te laten beleggen. Hogenboom verkocht in 2007 een belangrijk deel van de kantorenportefeuille van Altera. Toen hij op het dieptepunt van de vastgoedcrisis in 2011 opnieuw in kantoren wilde beleggen, zat de schrik zijn aandeelhouders in de benen. Voor de aankoop van kantoren kreeg hij de handen niet meer op elkaar. ‘Jammer, dat de Nederlandse institutionele beleggers toen door de bomen het bos niet meer zagen. De Duitsers hebben de hele Zuidas opgekocht tegen aanvangsrendementen van 7.’  

Hogenboom heeft kantoren altijd meer als handel gezien, dan als een strategisch beleggingsproduct. ‘Als core-belegger zonder leverage kun je niet naar de aard van die beleggingscategorie handelen. Ook anderen hebben dat gezien. CBRE Global Investors heeft zijn portefeuille gehalveerd, Bouwinvest en Syntrus Achmea staan stil. Logisch, het mooie spul is in handen van buitenlanders die profiteren van een stabiel rendement, zonder volatiele waardeontwikkeling.’

Hij verlaat Altera op een moment dat het weer crescendo gaat in de vastgoedsector. Hogenboom bekijkt het met gemengde gevoelens. ‘Laten wij vooral de lessen uit de crisis niet vergeten en er voor waken dat de integriteit en transparantie niet in het gedrang komen nu de markt weer opleeft.’

Man

René Hogenboom (1950)

Werk

Werkte achtereenvolgens bij MBO, ABP en Wilma. Vertrekt 31 december 2016 als algemeen directeur bij Altera

Spraakmakend

Zelfstandige denker, laat zich niet verleiden door de waan van de dag 

Auteur: Johannes van Bentum

Dit artikel verscheen in Vastgoedmarkt van oktober 2016. 

Reageer op dit artikel