nieuws

CBRE: grotere vrijesector goed voor betaalbaarheid

Geen categorie

Door het tekort aan vrijesectorhuurwoningen in Nederland liggen de huurprijzen hier aanzienlijk hoger dan in buurlanden België en Duitsland. Een grotere private huurmarkt lijkt tot lagere huurprijzen te leiden.

CBRE: grotere vrijesector goed voor betaalbaarheid

Dit is een van de conclusies uit het EMEA Residential Market Report, waarin CBRE voor het eerst relevante ontwikkelingen in de zestien belangrijkste woningmarkten in (met name) Europa inzichtelijk maakt. Per land zijn onder meer de kenmerken van de woningvoorraad, eigendomsstructuur, ontwikkelingsactiviteit, transactievolumes en de trends op het gebied van huur- en koopprijzen in kaart gebracht.

Wat de verschillende Europese landen gemeen hebben is dat de huurmarkt aanzienlijk aan belang heeft gewonnen ten opzichte van de koopmarkt. Alexander Buijs, director Residential Investment Properties: ‘Onder meer de betaalbaarheid en de flexibiliteit van een huurwoning is vooral voor jongere mensen aantrekkelijk. Deze huurtrend zien we het meest in populaire markten in grote steden, waar meer werkgelegenheid is en de kwaliteit van leven resulteert in een sterke bevolkingstoestroom. Voorbeelden hiervan zijn Amsterdam, Berlijn en Londen.’

Het aandeel eigenwoningbezit in Nederland is met 56 procent gemiddeld ten opzichte van andere Europese landen. Nederland kent echter de grootste sociale huursector in Europa. Maar liefst 30 procent van de totale voorraad – ruim 2,2 miljoen woningen – zijn sociale huurwoningen. Ter vergelijking, in buurlanden Duitsland en België ligt dit percentage op ongeveer 10 procent. In een land als België, waar het eigenwoningbezit hoger is dan in Nederland, is ook de private huursector groter.

Dat dit niet ten koste gaat van de betaalbaarheid van de niet-gereguleerde woningen blijkt uit de gemiddelde (vraag)maandhuren in Brussel en Berlijn van respectievelijk 709 en 600 euro per maand.  Pieter Broumels, director Residential Valuation Advisory, merkt op dat in Amsterdam de gemiddelde (vraag)huurprijs voor een appartement van 70 m2 met 1.040 euro per maand een stuk hoger ligt.

‘Het tekort aan aanbod van niet-gereguleerde huurwoningen lijkt hieraan ten grondslag te liggen. Amsterdam wordt gedomineerd door sociale, gereguleerde huurwoningen. Het vergroten van de geliberaliseerde huursector lijkt volgens bovenstaande voorbeelden een gunstige uitwerking te hebben op de betaalbaarheid van huurwoningen in het algemeen. Een combinatie van nieuwbouwontwikkelingen en het verkleinen van de sociale huursector lijken mij goede stappen in de richting van een evenwichtigere huurmarkt in Nederland.’

Reageer op dit artikel