nieuws

Bijna 14 procent kantoren Eindhoven getransformeerd

Geen categorie

In 2015 is naar schatting ongeveer 800.000 m2 aan kantoorruimte onttrokken in Nederland, waarvan ruim 700.000 m2 is getransformeerd naar andere functies. In Eindhoven is de afgelopen vijf jaar 13,6 procent van de kantorenvoorraad onttrokken en getransformeerd.

Bijna 14 procent kantoren Eindhoven getransformeerd

Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Stedelijke Planning. De kantorenleegstand zou 10 procent hoger zijn geweest als deze onttrekking niet had plaatsgevonden. Maar de regionale verschillen in transformatie zijn groot. De helft van het totale metrage aan onttrekkingen en transformaties van kantoren vond plaats in de zes gemeenten met de grootste kantorenvoorraad (gezamenlijk 39 procent van de totale voorraad in Nederland).

Amsterdam is koploper. Hier is in de afgelopen vijf jaar meer dan een half miljoen vierkante meter kantoorruimte onttrokken. Dat is 8,4 procent van de totale Amsterdamse kantorenvoorraad. Den Haag volgt met 490.000 m2, maar liefst 11,9 procent van de voorraad. In beide steden is sprake van een krappe woningmarkt wat het transformeren van kantoren naar woningen aantrekkelijk maakt. In Amsterdam zijn bovendien een aantal kantoren getransformeerd naar hotels.

Als aandeel van de totale kantorenvoorraad is Eindhoven winnaar. In de afgelopen vijf jaar werd hier 210.000 m2 onttrokken of getransformeerd. Dit is 13,6 procent van de kantorenvoorraad. Bijna driekwart van deze uit de markt gehaalde kantoren zijn voormalige Philipsgebouwen. In Rotterdam en Utrecht zijn veel minder kantoren onttrokken met respectievelijk 6,8 en 6,3 procent van de voorraad de afgelopen vijf jaar. Daarna volgt Haarlemmermeer met 3,7 procent aan onttrekkingen.

Driekwart van de onttrekking in 2015 vond plaats in de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Zuid-Holland. Maar meer dan de helft van het metrage leegstaande kantoren bevindt zich buiten de Randstad. Dit betekent dat de onttrekking van kantoren in de overige landsdelen achterblijft. In de komende periode ligt hier nog een forse opgave voor het terugdringen van de leegstand.

Volgens Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning, is een mogelijke verklaring voor het achterblijven van de rest van Nederland dat de woningmarkt zich hier langzamer heeft hersteld. De meerderheid van de getransformeerde kantoorruimte krijgt immers een woonfunctie. Volgens het CBS zijn tussen 2102 en 2015 bijna 40.000 woningen getransformeerd. Populaire bestemmingen zijn huurwoningen van 40 tot 60 m2, gericht op werkende jongeren. De vraag naar dergelijke starterswoningen is het grootst in de Randstad. (MvL)

Reageer op dit artikel