nieuws

Architecten positiever dankzij woningmarkt

Geen categorie

De marktverwachtingen van architectenbureaus zijn positiever. De gemiddelde werkvoorraad stijgt, maar de verschillen tussen regio’s zijn groot. De woningmarkt zal het meeste werk opleveren.

Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2016. De werkvoorraad is 4,5 maanden tegen 3,5 maanden in 2014 en 4,3 maanden in 2015. De werkvoorraad verschilt sterk per bureau. Grote bureaus hebben een gemiddelde werkvoorraad van 8,6 maanden. Kleine bureaus gemiddeld vier maanden. Dit ‘nieuwe normaal’ is nog ver verwijderd van het niveau voor de financieel-economische crisis. Voor de crisis bedroeg de gezamenlijke omzet van 1,8 miljard euro. Nu is en blijft dat voorlopig onder de 1 miljard euro, aldus BNA-directeur Fred Schoorl.

Van de bureaus verwacht 47 procent meer opdrachten. Ook het honorarium stijgt licht na vele jaren stilstand. Het aantal medewerkers groeit licht, maar door de vaak wisselvallige opdrachtenstroom blijven bureaus voorzichtig met het aannemen van nieuwe medewerkers.  In de regio Amsterdam, Brabant, Rotterdam, Den Haag is de werkvoorraad bovengemiddeld. In de regio’s Noord- en Midden Limburg, Gelderland, Oost Nederland en Noord Holland ligt deze onder het gemiddelde.

Dit komt mede omdat de grote bureaus met een hogere werkvoorraad veelal in de eerstgenoemde regio’s gevestigd zijn. Ook wanneer hiervoor gecorrigeerd wordt blijven de verschillen tussen regio’s groot. Het tekort aan goede en betaalbare woningen op veel plekken in Nederland blijft groot. Volgens 54 procent van de bureaus zal de vraag naar ontwerpen voor woningen aan belang toenemen.

Zorg, gemengde projecten en stedenbouw dragen ook bij aan de groei. Particulieren blijven belangrijk voor bureaus. Projectontwikkelaars, bedrijfsleven en aannemers worden voor het eerst in lange tijd weer genoemd als bron van groei. Transformatie, hergebruik, verbetering, verduurzaming en nieuwbouw van woningen zijn de typen opdrachten waar bureaus veel van verwachten. Ten aanzien van kantoren, onderwijs en winkels zijn de verwachtingen minder hoog gespannen.

 

Reageer op dit artikel