nieuws

Woningproductie stagneert door aarzelende bouwsector

Geen categorie

Het aantal opgeleverde woningen komt dit jaar uit op 47.000. Vanwege terughoudendheid van bouwbedrijven groeit dat aantal in 2016 door naar slechts 53.000.

Woningproductie stagneert door aarzelende bouwsector

Dat voorziet ING Economisch Bureau. De bouwproductie zal in 2016 naar verwachting groeien met 4 procent. Dat is het derde opeenvolgende jaar van groei, aldus de ING-economen..De bouwsector is daarmee een van de hardst groeiende sectoren van 2016.

In de loop van 2015 is de toename van de aantallen verkochte nieuwbouwwoningen en afgegeven vergunningen gestagneerd. De lange doorlooptijden van projecten zorgen er echter voor dat de woningbouw ook in 2016 de motor van de groei in bouw is. In de utiliteitsbouw en de infrasector is het herstel nog beperkt.

Na drie kwartalen van alleen maar groei kromp in het derde kwartaal van 2015 de bouwproductie met 2 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De beëindiging van het lage btw-tarief per juni 2015 is de belangrijkste oorzaak. Ook oktober liet geen groei zien. Door het sterke begin van 2015 stijgt de bouwproductie naar verwachting over geheel 2015 wel met 6 procent. Het aantal afgegeven vergunningen is door de aantrekkende woningmarkt tussen eind 2013 en de zomer van 2015 flink gestegen. Sindsdien stabiliseert dat aantal echter.

Een gebrek aan nieuwe bouwlocaties maar vooral ook de  wens van bouwbedrijven om een niet te snelle maar gecontroleerde groei door te maken lijken hiervoor de belangrijkste oorzaken. Gemiddeld ligt er anderhalf tot twee jaar tussen de vergunningverlening en voltooiing van een woning. Hierdoor zal de eerdere toename van het aantal vergunningen nog leiden tot extra bouwproductie in 2016.

ING Economisch Bureau verwacht daarom dat het aantal gerealiseerde woningen in 2016 verder stijgt naar 53.000 van 47.000 in 2015. Door de opgeleefde woningmarkt is ook de verkoop van nieuwbouwwoningen flink aangetrokken. In de eerste tien maanden van 2015 werden er ruim 25.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit aantal ligt op het niveau van begin 2008. In 2015 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen echter niet meer verder gestegen.

Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden liggen de verkopen in het najaar op ongeveer hetzelfde niveau als begin 2015, terwijl de verkoop van bestaande woningen wel bleef toenemen. Een soortgelijke ontwikkeling maakt de voorraad werk bij woningbouwers door. Deze steeg van 5,5 maanden in de zomer van 2013 naar 7,9 maanden in maart 2015 en stabiliseerde daarna (oktober 7,9 maanden).

Naar verwachting groeit de bouwproductie in 2016 met 4 procent. Eerder aangenomen opdrachten zorgen hiervoor en zo neemt het bouwvolume voor het derde jaar op rij toe. De krimp van de recessie is hierdoor eind 2016 voor de helft goedgemaakt. ‘Een tijdelijke stabilisering in de groei van het bouwvolume geeft ondernemers ruimte om zich meer te richten op verbetering van de verdiencapaciteit. Deze is in de bouwsector nog altijd niet op een aanvaardbaar niveau’, aldus Jan van der Doelen, ING Sectormanager Bouw en Vastgoed. 

Reageer op dit artikel