nieuws

Vermogensdaling na zes jaar tot stilstaan gebracht

Geen categorie

Er is een eind gekomen aan de vermogensdaling van huishoudens. Het gemiddelde vermogen stabiliseerde eind 2014 op 19.000 euro voor woningbezitters; 12.000 euro als de eigen woning buiten beschouwing blijft.

Vermogensdaling na zes jaar tot stilstaan gebracht

Dat maakte het CBS op 2 december bekend. Sinds het begin van de economische crisis in 2008 ging het doorsnee vermogen voortdurend omlaag, met name doordat woningen in waarde daalden. Het doorsnee vermogen van huishoudens, de bezittingen minus de schuld, daalde tussen 2008 en 2013 van 47.000 euro naar 19.000 euro. In 2014 bleef het vermogen even hoog, voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis in het derde kwartaal van 2008.

Ook wanneer de eigen woning buiten beschouwing blijft, is sprake van stabilisatie in 2014. In 2008 lag het doorsnee vermogen op 19.000 euro. Dat is gedaald naar 12.000 euro in 2013 en bleef in 2014 op dat niveau steken. De waardedaling van de eigen woning heeft grote invloed op het vermogen van huishoudens. De woningwaarde is goed voor 55 procent van de totale bezittingen en is daarmee het belangrijkste vermogensbestanddeel voor huishoudens. Daarna volgen bank- en spaartegoeden en aandelen. De hypotheekschuld is met 87 procent de grootste schuldenpost.

Met een doorsnee vermogen van 250.000 euro was Laren de meest welgestelde gemeente van Nederland. De top-tien wordt gedomineerd door zeven kleine gemeenten in Noord-Brabant zoals Haaren, Oirschot en Alphen-Chaam, Reusel-De Mierden en Eersel. Hier wonen naar verhouding veel ouderen, die gedurende hun leven een flink vermogen hebben opgebouwd.

In Lelystad hadden de huishoudens in doorsnee het laagste vermogen (1.600 euro). Ook Rotterdam, Den Haag en Amsterdam stonden in de top-tien met laagste vermogens. Utrecht niet, maar het vermogen was met 6.000 euro ook daar relatief laag. In de grote steden wonen betrekkelijk veel jongeren, uitkeringsontvangers en niet-westerse allochtonen. Deze groepen hebben doorgaans weinig vermogen.

Het aantal huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer is toegenomen sinds 2013. Begin 2014 waren er 157.000 miljonairs, een jaar eerder waren dat er nog 151.000. Een doorsnee miljonairshuishouden had begin 2014 een vermogen van 1,6 miljoen euro. Tegelijkertijd waren er begin 2014 minder huishoudens die meer schulden dan bezittingen hadden en meer huishoudens met een bescheiden (positief) vermogen tot 5.000 euro.

Reageer op dit artikel