nieuws

Verbeterpotentieel voor planning en control

Geen categorie

Voor het verbeteren van de planning- en controlcyclus van woningcorporaties en vastgoedbeleggers ligt veel potentie in de communicatie tussen de assetmanager en de controller.

Verbeterpotentieel voor planning en control

Dat concludeert vastgoedsoftwarespecialist Reasult na analyse van de planning- en controlcyclus. De assetmanager en de controller vervullen verschillende, maar belangrijke rollen. Kennis van elkaars verantwoordelijkheden en de ratio’s waarop beiden sturen is essentieel.

Waar de controller vooral met ‘control’ bezig is, onder andere met het vertalen van de jaarplannen naar de begroting, neemt de assetmanager de vastgoedplanning voor zijn rekening door het opstellen van objectplannen. Beide professionals sturen op rendementsratio’s. Voor de controller zijn dat de WACC (Weighted Average Cost of Capital) en de RRR (Required Rate of Return) en voor de assetmanager zijn dat de IRR (Internal Rate of Return) en de TRR (Total Rate of Return).

Voor een eenduidig portefeuillebeeld is het belangrijk de onderlinge samenhang tussen deze ratio’s te kennen en begrip te hebben van hoe erop wordt gestuurd. Reasult zet dit uiteen in de whitepaper Van een andere kijk op vastgoed naar een eenduidig portefeuillebeeld.

Reageer op dit artikel