nieuws

Mogelijk woningen in leeg KPMG-kantoor

Geen categorie

Het voormalige hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen krijgt mogelijk een woonfunctie. Het pand gold jarenlang als het symbool van de kantorenleegstand.

Mogelijk woningen in leeg KPMG-kantoor

Het Amstelveense college van B en W heeft deze week overeenstemming bereikt over de transformatie van het grotendeels leegstaande kantoorgebouw De Bovenlanden, zoals het officieel te boek staat, met de eigenaar, de Duitse belegger CRI.  Het college zal naar verwachting in februari/maart 2016 de gemeenteraad voorstellen de bestemming van het 58.000 m2 omvattende kantoorpand te verruimen om het plan mogelijk te maken. Het meest oostelijke deel van het pand blijft in gebruik als regionaal hoofdkantoor van Atos. Het IT-bedrijf heeft sinds juli van dit jaar 9.000 m2 in gebruik in het pand aan Burgemeester Rijnderslaan 10-30.

Gemeente, eigenaar en architecten zijn al jaren in gesprek over een haalbare bestemming van dit pand langs de A9, dat ruim vijf jaar leeg staat. Nu de plannen voor de A9 vorm hebben en financiële omstandigheden het toelaten, acht de eigenaar het haalbaar om het leegstaande kantorendeel van 40.000 m2 te transformeren in 300 à 400 huurwoningen. Het plan wordt voldoende kansrijk geacht om de ruimtelijke ordeningsprocedure bij de gemeente in gang te zetten. De ontwikkelaar zal rekening houden met de geluidgevoeligheid van de A9 die wordt verbreed en verdiept.

KPMG verhuisde uit ‘ruimtegebrek’ in mei 2010 naar een pand even verderop langs de A9 dat al snel veel te groot en duur bleek. Die verhuizing ging gepaard met dubieuze financiële constructies die lonend bleken voor partners van het accountantsbureau. De nieuwe behuizing aan de Laan van Langerhuize stond al snel te boek als het gebouw van ‘schaamte en schande’, naar een typering van Ruud de Wit, destijds nog hoofdredacteur van Vastgoedmarkt.

Het leegstaande oude hoofdkantoor van een halve kilometer lang werd  hét symbool van de kantorenleegstand in Nederland. Mede door verhuizingen van bedrijven naar de Amsterdamse Zuidas kampt Amstelveen met veel leegstand. Landelijk is ongeveer 18 procent van de kantoorruimte niet in gebruik, Amstelveen kampt met bijna 30 procent leegstand.

Wethouder Maaike Veeningen van Economische Zaken (D66) geeft aan: ‘Het omvormen van leegstaande kantoren tot woningen is een van de aandachtspunten van ons college. Het helpt om het tekort aan woningen aan te pakken en de kantorenleegstand terug te dringen en is bovendien duurzaam. Met De Bovenlanden hebben we meteen een pand te pakken dat enorm in die behoefte kan voorzien.’

Wethouder Peter Bot (Ruimtelijke Ordening, BBA): ‘Amstelveen zit aan de grens van het bouwen van nieuwe wijken. Op het gebied De Scheg na is er geen ruimte voor nieuwe woningbouw, zeker met het oog op beperkingen die uitbreiding van Schiphol mee kunnen brengen. Transformatie tot woonfunctie zorgt voor verlevendiging van het gebied. Gebouw De Bovenlanden ligt centraal in Amstelveen en op loopafstand van voorzieningen in het Stadshart.”

Deze week tekenen gemeente en de door de eigenaar opgerichte vennootschap die het plan verder ontwikkelt een voorovereenkomst om de plannen nader uit te werken en te komen tot de benodigde vergunningen. Architect Marcel van der Schalk, die ook betrokken was bij het ontwerp van het huidige pand, heeft een transformatieplan uitgewerkt. De bouwblokken blijven op zich gehandhaafd maar het pand wordt helemaal gerestyled. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de omgeving.

Reageer op dit artikel