nieuws

Kansrijke kantorenmarkt blijft veel krapper

Geen categorie

Het kansrijke kantorenaanbod schommelt sinds 2011 tussen 1,3 en 1,5 miljoen vierkante meter. Halverwege 2015 was 1,45 miljoen vierkante meter kansrijke kantoorruimte op de markt beschikbaar en dat niveau lag iets lager dan eind 2014. In totaal betreft dit metrage 17 procent van de totale beschikbare kantoorruimte in Nederland.

Kansrijke kantorenmarkt blijft veel krapper

Eind 2011 introduceerde DTZ Zadelhoff de driedeling van de Nederlandse kantorenmarkt. Sindsdien krijgen alle kantoren in Nederland een label kansrijk, kanshebbend of kansarm toebedeeld door de regionale en lokale specialisten van DTZ Zadelhoff. Hierdoor zijn de ontwikkelingen van vraag naar en aanbod van kantoorruimte per kanslabel in een reeks weer te geven. De kansrijke kantorenmarkt kent een veel gunstigere verhouding tussen aanbod en opname dan de kanshebbende of de kansarme kantorenmarkt. Toch verkrappen deze markten ook enigszins.

In de eerste helft van 2015 werd bijna 500.000 m2 kantoorruimte opgenomen in Nederland. Ongeveer 175.000 m2 daarvan betreft kansrijke kantoorruimte. Frank van der Sluys, als associate director verantwoordelijk voor Research bij DTZ Zadelhoff: ‘Het is de verwachting dat de totale opname in Nederland voor heel 2015 op 1,2 miljoen vierkante meter uitkomt. Uitgaande van een gelijkblijvende verhouding betekent dit dat er in totaal meer dan 400.000 m2 kansrijke kantoorruimte wordt opgenomen in 2015. Dat metrage is vergelijkbaar met de kansrijke  opname in 2013 en 2014.’

Het aandeel kansrijke opname neemt wel af, omdat de totale opname in 2015 hoger uit zal komen dan de afgelopen drie jaren. “Daaruit valt op te maken dat de toenemende vraag naar kantoorruimte vooral in kanshebbende of zelfs kansarme kantoorruimte wordt gerealiseerd. Hierdoor neemt het aandeel kansrijke opname dus af, maar de opname van kansrijke kantoorruimte blijft in absolute zin gelijk. Toch ligt het kansrijke aandeel in de opname met 35 procent nog altijd aanzienlijk hoger dan op basis van het aandeel in het aanbod van 17 procent kan worden verwacht”, aldus Van der Sluys.

De verhouding tussen kansrijk aanbod aan het einde van een jaar en de kansrijke opname in een jaar ligt met 3:1 veel lager dan voor kanshebbende (7:1) of kansarme (14:1) kantoren. Concreet geeft dit aan dat de verhuurkans voor een beschikbaar kansrijk kantoor aanzienlijk groter is.

Reageer op dit artikel