nieuws

JLL: beleggingspiek 2007 nog steeds binnen bereik

Geen categorie

De vooraf voorspelde beleggingspiek van 2015 op de Nederlandse vastgoedmarkt door vastgoedadviseur JLL lijkt waarheid te worden. Medio november registreerde JLL al 8,3 miljard euro aan beleggingstransacties.

Dat schrijft JLL in zijn Dutch Capital Markets Outlook. Met nog enkele grote portefeuilleverkopen in het verschiet komt het recordjaar 2007 in zicht. Dré van Leeuwen, head of Capital Markets  bij JLL Nederland, noemt 2015 een uitzonderlijk jaar. ‘De Nederlandse vastgoedmarkt profiteert van het verdere herstel van de algehele economie. Op de beleggingsmarkt zagen we al enige tijd toenemende volumes en stijgende prijsniveaus, waardoor 2015 het record van 2007 lijkt te gaan evenaren.’

Er zijn echter wel wezenlijke verschillen met het recordjaar 2007 aan te wijzen, stelt Van Leeuwen. ‘In 2007 had meer dan 60 procent van het beleggingsvolume betrekking op kantorenvastgoed, voor 2015 zal dit net boven de 30 procent liggen. Er is een grotere diversiteit aan transacties en het beleggingsvolume is meer gelijk verdeeld over de sectoren. Ook zien we dat anno 2015 de financieringsratio’s substantieel onder het niveau van 2007 liggen wat de vastgoedmarkt minder kwetsbaar maakt voor eventuele externe risico’s zoals renteschommelingen.’

Uit het 24ste beleggersonderzoek van JLL blijkt dat de ondervraagde beleggers zeer positief zijn over de Nederlandse vastgoedmarkt. De komende twee jaar beogen de beleggers voor bijna 2,5 miljard euro aan vastgoed te verkopen, terwijl zij voor 10,8 miljard euro aan nieuw vastgoed willen acquireren. Hierdoor wordt een groei van de portefeuille verwacht van 20 procent naar 49,5 miljard euro aan het einde van 2017. Ook geven zij aan dat de risicobereidheid in diverse sectoren verder toeneemt.

JLL vraagt zich echter af of de groeidoelstelling van de ondervraagde beleggers haalbaar is. ‘In de huidige markt is er een tekort ontstaan aan core- en core-plus beleggingsproduct. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat de ondervraagde beleggers hun beleggingsdoelstellingen voor dat type beleggingsproduct moeten bijstellen. Vanwege het tekort aan core en core-plus beleggingsproduct en de aanhoudende interesse ondersteunt JLL de visie op verdere yield compressie. Ook zien we dat de gebruikersmarkten herstel vertonen wat op termijn zal leiden tot huurgroei’, aldus Van Leeuwen.

In 2016 zullen institutionele nationale en internationale beleggers en beursgenoteerde vastgoedbedrijven langzaam terugkeren, ofwel actiever aanwezig zijn op de Nederlandse vastgoedmarkt. Deze geschetste ontwikkelingen zullen zich in alle vastgoedsectoren voordoen. Binnen iedere sector gaan deze ontwikkelingen zich in een ander tempo laten zien en zijn er andere aspecten van invloed. In het Dutch Capital Markets Outlook rapport geeft JLL zijn visie op de belangrijkste ontwikkelingen voor 2016 voor elke van de vier traditionele vastgoedsectoren.

Reageer op dit artikel