nieuws

Huurprijs vrijesectorwoningen volgt inflatie

Geen categorie

Vrijesector-huurwoningen hebben ondanks de toegenomen vraag en het onder druk staan van de gereguleerde sector de afgelopen jaren huurprijsstijgingen gekend die rondom de inflatie lagen.

De huurprijs per vierkante meter bedroeg in 2008 ongeveer 7,70 euro per maand en is toegenomen tot 8,70 euro in de eerste helft van 2015. De prijsstijging bedroeg over deze periode ongeveer 13 procent. Daarmee is de toename sinds 2008 nagenoeg gelijk aan de inflatie (ook 13 procent). De gemiddelde huurprijs per maand is op dit moment ongeveer 940 euro.

Dit blijkt uit de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen waarin de verhuurtransacties opgenomen zijn van de negen grootste woningbeleggers van Nederland. Met de cijfers uit de transactiemonitor wordt voor het eerst goed inzicht geboden in de gangbare huurprijsniveaus van niet-gemeubileerde en niet-gestoffeerde vrijesector-huurwoningen.

Regionaal gezien zijn er grote verschillen. Van de vier grote steden zijn in Utrecht en Amsterdam de huurprijzen het hardst gestegen – sinds 2008 met ongeveer 20 procent, ofwel gemiddeld 2,9 procent per jaar. De huurontwikkeling in Rotterdam bleef aanvankelijk achter bij de andere grote steden en het gemiddelde in de rest van Nederland. Deze trend heeft zich omgedraaid in 2014. Vanaf dat moment trekt de huurprijs aan in Rotterdam. Den Haag laat een achterblijvende huurontwikkeling zien ten opzichte van de overige grote steden en het totaal van Nederland. Het gemiddelde huurprijsniveau in Den Haag behoort echter wel tot de hoogste van Nederland.

De vierkantemeterprijzen zijn in Amsterdam (9,27 euro per vierkante meter) en Amstelveen (8,94 euro per vierkante meter) het hoogst. Opvallend is het prijsniveau in Eindhoven, waarmee deze gemeente zich tussen de 4 grote steden van Nederland nestelt.

Reageer op dit artikel