nieuws

‘Corporaties moeten deel bezit marktconform verhuren’

Geen categorie

Als woningcorporaties blijven weigeren hun 600.000 te liberaliseren woningen te verkopen aan marktpartijen, dan moeten ze dit bezit marktconform verhuren. Daarvoor pleit IVBN.

De vereniging van institutionele beleggers reageert daarmee op het onderzoek dat ABF Research deze week uitbracht over scheefwonen. ABF becijferde daarin dat op basis van het puntenstelsel 40 procent van het sociale woningbezit van woningcorporaties (1 miljoen van de bijna 2,4 miljoen corporatiewoningen) in de vrije sector verhuurd kan worden. Ofwel woningcorporaties verkopen dit bezit, of ze hevelen het over naar een afgesplitste dochter.

IVBN schat dat het feitelijk gaat om 600.000 sociale huurwoningen in de meer gespannen woningmarkten. IVBN-directeur Frank van Blokland pleit voor de meest praktische oplossing. ‘We zien het liefst dat ze hun te liberaliseren bezit aan institutionele beleggers verkopen. Maar woningcorporaties vertikken het om dit te liberaliseren bezit aan de markt te verkopen. Wij roepen hen op dit bezit dan maar marktconform te verhuren. Door die 600.000 huurwoningen toe te voegen aan de marktconform verhuurde vrijesector-huurmarkt verdrievoudigd die markt.’ Zo wordt niet alleen het scheefwoonprobleem opgelost, maart ontstaat ook een gelijker speelveld, stelt Blokland.

‘Nu is er sprake van oneerlijke concurrentie, omdat corporaties woningen van vergelijkbare kwaliteit voor een veel lagere huur aanbieden.’ Hij stelt een gefaseerde overgang voor. ‘Nu zijn er veel huishoudens met een inkomen boven de 45.000 euro die 600 euro per maand betalen. We pleiten voor een inkomenstoets die om de drie jaar plaatsvindt. Blijkt dat een corporatiewoning te goedkoop wordt verhuurd, gelet op de locatie en de kwaliteit en het inkomen van de huurder, dan moet de huur binnen drie jaar kunnen worden opgetrokken boven de liberalisatiegrens van 711 euro.’

Om dit te bereiken dienen woningcorporaties hun te liberaliseren woningen over te hevelen naar de administratief gesplitste niet-DAEB-tak of (bij voorkeur) naar een juridische dochter en daarna zo snel mogelijk marktconformer te verhuren. IVBN betreurt het overigens dat de politiek afstapt van de inkomensafhankelijke huurverhogingen. ‘We zijn het eens met minister Blok dat die juist wel een beweging in gang hebben gezet onder huurders van corporatiewoningen met hogere inkomens.’

Hierdoor krijgen corporaties bovendien meer financiële ruimte om te investeren in nieuwe, eenvoudige en sobere sociale huurwoningen voor de doelgroep van beleid. Ook kunnen ze extra investeren in renovatie en verduurzaming van hun sociale kernwoningvoorraad. Volgens IVBN moeten gemeenten en huurdersorganisaties bij overheveling en verkoop door corporaties dan ook geen drempels opwerpen.

Reageer op dit artikel