nieuws

‘Bouw duizenden studentenwoningen op losse schroeven’

Geen categorie

Studentenvakbond LSVb vreest dat de nieuwbouw van studentenwoningen stil komt te liggen als gevolg van de nieuwe woningwet. Die staat niet toe dat woningcorporaties samenwerken met commerciële beleggers.

LSVb stelt dat de bouw van duizenden studentenkamers in verschillende steden op de tocht staat. Volgens de op 1 juli ingevoerde wet is het woningcorporaties niet langer toegestaan om samen te werken met commerciële beleggers. Met deze wetswijziging wil het kabinet voorkomen dat staatssteun aan corporaties ook bij private investeerders terechtkomt.

De studentenvakbond roept minister Blok van Wonen op om samen met verhuurders een oplossing voor de impasse te vinden. ‘De LSVb begrijpt dat staatssteun bij deze vorm onwenselijk is, maar ziet mogelijkheden voor een betere oplossing dan het verbieden van samenwerking. Corporaties hebben al voorstellen gedaan waarbij met uitzonderingsclausules wordt gewerkt, zodat staatssteun niet op de verkeerde plek kan komen’, aldus de bond.

IVBN denkt dat de soep niet zo heet zal worden gegeten als nu opgediend. ‘In de praktijk realiseert ofwel een woningcorporatie of een (institutionele of particuliere) belegger de studentenwoningen. Samenwerking blijft mogelijk, mits beide partijen maar ieder hun eigen ‘ding’ kunnen doen. Institutionele beleggers zitten dan in het duurdere segment: zie de verbouw van de voormalige kantoortorens van de Admiraliteit in Rotterdam door Bouwfonds IM.’

Vastgoed Belang is van mening dat deze problematiek van zeer beperkte omvang is in vergelijking met enkele andere obstakels voor studentenhuisvesting. ‘Het verouderde woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte stamt nog uit de jaren ’70 en biedt dusdanig weinig ruimte dat investeringen niet kunnen worden terugverdiend en de toevoeging van studentenkamers uitblijft. Daarnaast geldt dat gemeenten in hun huisvestingsverordeningen aanvullende eisen stellen aan bijvoorbeeld de omzetting naar onzelfstandige woonruimte’, aldus directeur Co Koning.

‘Zo kent de gemeente Utrecht – met het grootste tekort aan studentenkamers – een vergunningenstelsel met een financiële compensatie per vierkante meter omgezette woonruimte van honderden euro’s, zijn er aanvullende eisen aan geluidsisolatie en aan de minimale oppervlakte van de kamer, beide bovenop het landelijke geldende Bouwbesluit. Op die manier wordt de toevoeging van studentenkamers door omzetting nagenoeg onmogelijk gemaakt. Gemeenten scheppen zo enorme problemen voor studenten, die nu al vaak eindeloos zoeken naar een kamer.’

Reageer op dit artikel