nieuws

55 panden voor vluchtelingen beschikbaar

Geen categorie

Minister Blok heeft de afgelopen weken 55 leegstaande gebouwen en complexen van het Rijk aangeboden aan gemeenten voor het bieden van woonruimte aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

55 panden voor vluchtelingen beschikbaar

De gemeenten kunnen de gebouwen huren van het Rijksvastgoedbedrijf tegen een kostendekkende huurprijs. Daarbij gelden de bepalingen van de Leegstandswet. Gemeenten kunnen de panden doorverhuren aan commerciële verhuurders als leegstandbeheerders of aan corporaties.

Op de lijst rijksgebouwen staan vooral leegstaande kantoren, kazernes, gerechtsgebouwen en gevangenissen. De lijst kan de komende tijd veranderen als er andere gebouwen beschikbaar komen, of als een gemeente geen belangstelling heeft voor een bepaald gebouw.

Reageer op dit artikel