nieuws

Voorraad commercieel vastgoed blijft groeien

Geen categorie

Tussen 2012 en december 2015 is de voorraad commercieel vastgoed toegenomen en de hoeveelheid maatschappelijk vastgoed gekrompen. Eigenaren van publiek vastgoed hebben vooral meer gesloopt.

Voorraad commercieel vastgoed blijft groeien

Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen naar sloop- en nieuwbouw(plannen). Ondanks een winkelleegstand van 9,2 procent en een kantorenleegstand van 17,2 procent (cijfers Planbureau voor de Leefomgeving) groeien alle commerciële vastgoedsectoren. De voorraad scholen, sportgebouwen en gebouwen met een bijeenkomstfunctie (kunst, cultuur, godsdienst, etc.) is afgenomen of gestabiliseerd. Het Kadaster concludeert daaruit dat de publieke sector logischer reageert op de overmaat aan vierkante meters dan de commerciële sector en ook sneller vernieuwt.

Bij commercieel vastgoed blijkt verrassend genoeg dat de voorraad winkels en bedrijfsgebouwen juist buiten de Randstad de grootste groei laat zien. De afname van de voorraad publiek vastgoed is niet te verklaren uit het feit dat er minder wordt gebouwd. Integendeel, er is in de maatschappelijke vastgoedsector relatief gezien zelfs meer gebouwd dan in de commerciële markt van kantoren, woningen en winkels. Oorzaak van de krimp is het robuuste sloopprogramma van maatschappelijk vastgoed dat tegenover de nieuwbouw staat.

Overigens is het aantal zorggebouwen, die doorgaans onder maatschappelijk vastgoed worden geschikt, juist fors gegroeid. De voorraad zorggebouwen nam tussen 2012 en 2016 toe met 11 procent naar 16,54 miljoen vierkante meter. De voorraad hotels is met 7,2 procent ook stevig gegroeid naar 12,9 miljoen vierkante meter. Bij winkels nam de voorraad toe met 2,8 procent naar bijna 57 miljoen vierkante meter. Zelfs de kantorenvoorraad groeide met 1,9 procent naar ruim 84,5 miljoen vierkante meter. Bedrijfsgebouwen zagen een zelfde groei naar 213 miljoen vierkante meter.

De scholenvoorraad kromp daarentegen met 2,5 procent naar 30,87 miljoen vierkante meter. Gebouwen met een sportfunctie noteerden een krimp van 1 procent naar 8,75 miljoen vierkante meter. Een stabilisatie was er in de voorraad gebouwen met een bijeenkomstfunctie: +0,3 procent tot 30,2 miljoen vierkante meter. De totale vastgoedvoorraad inclusief woningen is tussen 2012 en eind 2015 met 2,5 procent gegroeid naar 1,422 miljard vierkante meter. Woningen nemen het grootste deel in met een voorraad van 917 miljoen vierkante meter, goed voor een groei van 2,3 procent.

De uitkomsten van het Kadasteronderzoek verschijnen op 3 december in de publicatie Maatschappelijk Vastgoed van Waarde van het platform Bouwstenen voor Sociaal. Dit is een platform voor bestuurders en experts op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Hieronder vallen gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg. Het platform wordt gesteund door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de koepelorganisatie van woningcorporaties (Aedes).

Reageer op dit artikel