nieuws

Urbanisatie en polarisatie bepalen locatie retailers

Geen categorie

Urbanisatie en de groeiende tegenstelling tussen de beste steden en overige steden in Europa blijven toenemen en bepalen steeds vaker de locatiekeuze van internationale retailers.

Urbanisatie en polarisatie bepalen locatie retailers

Dat blijkt uit het meest recente City Attractiveness Report van winkelvastgoedspecialist Redevco.  Het onderzoek laat zien laat zien dat stadskwaliteit een steeds belangrijkere rol speelt in de mix van factoren die bepalend zijn voor het toekomstige succes van Europese stedelijke centra.

Van de meer dan 800 Europese steden die in het City Attractiveness Model van Redevco zijn gerangschikt, is de top-25 van de categorie Excellent betrekkelijk stabiel gebleven in de afgelopen drie jaar. De kwaliteit en performance van deze steden staan buiten kijf. Londen en Parijs nemen de twee topposities in, wat een bevestiging is van hun status als mondiale retailbestemming met de hoogste prijzen en huren. Duitse steden bezetten zeven van de 25 hoogste posities, aangezien de ‘weging van investeerderskapitaal’ dat zijn weg naar deze markt heeft gevonden, heeft geleid tot een solide performance van het winkelvastgoed. Berlijn klom dit jaar van de zesde naar de vierde positie, vóór Hamburg en Wenen en na München. Amsterdam staat als enige Nederlandse stad in de top-25 op plaats 9.

Marrit Laning, hoofd Research & Strategie bij Redevco: ‘Grotere Europese steden blijven groeien ten koste van de meer secundaire stedelijke locaties en het platteland, aangezien de urbanisatie – een trend die zich pas in de jaren 1990 echt begon af te tekenen – een versnelling te zien geeft. ‘Zachte factoren’, zoals de aanwezigheid van historische monumenten en andere toeristische attracties, en een gevarieerde bevolkingssamenstelling (aanwezigheid van creatieve professionals) zijn in toenemende mate van belang voor de aantrekkelijkheid van een stad; dit trekt mensen die op zoek zijn naar werk en ontspanning. Deze aantrekkingskracht is niet onopgemerkt gebleven bij internationale retailers, die zich bij hun keus van een vestigingslocatie laten leiden door de grote massa.

De investeringsactiviteit is toegenomen met rendementsdruk als gevolg, maar de gebruikersmarkten zijn grotendeels achtergebleven. In 2014 vertoonden investeerders duidelijk de bereidheid iets meer risico te nemen en vooruitlopend op stijgende huren te investeren buiten de twee hoogste stadscategorieën. Deze trend was minder uitgesproken in het eerste halfjaar van 2015 en veel retailers zijn daar niet in dezelfde mate in meegegaan.

Retailers spelen in op opkomende consumententrends en de aantrekkingskracht van Europese steden door hun investeringen te focussen op winkelopeningen in stadscentra in de bovenste twee kwaliteitscategorieën. Uit retaileronderzoek van Redevco blijkt dat winkelketens 11 procent van hun bestaande winkels hebben gesloten. Die winkels waren voornamelijk gevestigd in de lager geclassificeerde steden. Het totale aantal winkels in Europa is echter met slechts 5 procent afgenomen als gevolg van een significant aantal winkelopeningen, hoofdzakelijk in hoog geclassificeerde steden.

Het toerisme trekt in heel Europa aan en is een sterke steun voor de winkelverkopen op geliefde bestemmingen. Amsterdam is daar een goed voorbeeld van: ofschoon de economische basis van de hoofdstad is achtergebleven bij andere belangrijke West-Europese stedelijke centra, is het aantal toeristen dit jaar met 12 procent toegenomen – tegenover 5 procent voor heel Nederland en een gemiddelde van 3 procent voor Europa – en heeft zich daarmee ontpopt als de drijvende kracht achter het herstel van de stad. Brighton, de kustplaats vlakbij Londen, met zijn koopkrachtige en creatieve bevolking, werkt eveneens als een magneet op bezoekers. De stad telt een groot aantal onafhankelijke winkels en boetieks en neemt in het City Attractiveness Model van Redevco een zevende (VK) en 34ste (Europa) plaats in als bestemming met een ‘erg goede’ winkelervaring, vergelijkbaar met Bordeaux in Frankrijk en Münster in Duitsland.

Reageer op dit artikel