nieuws

‘Uitzondering wordt regel met nieuwe Omgevingswet’

Geen categorie

Als een initiatief of project past in de omgevingsvisie en er zijn verder geen belemmeringen kan het gemeentebestuur met de Omgevingswet het omgevingsplan makkelijk aanpassen, aldus professor Friso de Zeeuw.

‘Uitzondering wordt regel met nieuwe Omgevingswet’

Op de drukbezochte vierde editie van het Congres Omgevingswet, georganiseerd door de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, werd over de nadere invulling en praktische werking van de wet gesproken. Met slechts twee kleine partijen tegen, stemde de Tweede Kamer dit najaar in met het wetsvoorstel Omgevingswet van de Minister van Infrastructuur en Milieu. De wet bundelt, vereenvoudigt en integreert bestaande wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, natuur, erfgoed en meer. De Omgevingswet wordt momenteel verder uitgewerkt in vier Algemene Maatregelen van Bestuur.

Voor De Zeeuw (praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij BPD) is de uitzondering de nieuwe regel in de Omgevingswet. Bij een initiatief of project dat past in de omgevingsvisie is het omgevingsplan (de vervanger van het bestemmingsplan) volgend en kan als er verder geen belemmeringen zijn makkelijk worden aangepast door het gemeentebestuur. ’Zo wordt planafwijking de nieuwe regel. We komen uit een cultuur waarin afwijking toch een beetje planologisch overspel was; dat wordt met de Omgevingswet definitief echt anders.’

’Als de gemeenteraad dan maar niet meteen nieuw beleid naar aanleiding van elke afwijking gaat eisen’, klonk de waarschuwing vanuit de zaal. Directeur-generaal Chris Kuijpers van I&M, de ambtelijke baas van de Omgevingswet, zei dat het daarom van belang is dat gemeenten een actuele omgevingsvisie voor hun hele gemeente maken. ’Ik moedig de gemeenten aan om zo’n visie te hebben voordat de wet in 2018 of 2019 in werking treedt.’

Jop Fackeldey, wethouder in Lelystad en voorman van de G32 onderschreef de oproep en voegde daaraan toe dat het een stevige opgave wordt om de verkokering van het gemeentelijk beleid te doorbreken. Dat is nodig om een goede omgevingsvisie te maken en ook om straks omgevingsplannen te maken. ‘En durven gemeenten straks te gaan voor echt maatwerk leveren of kiezen ze voor veilig?’

Jan Reinier van Angeren (Stibbe advocaten) vond het merkwaardig dat de Tweede Kamer een amendement heeft aangenomen dat gezondheid als enig apart belang aanmerkt waarmee het omgevingsplan rekening moet houden. ‘Hoe toetst de Raad van State straks de onderzoeken op dat aspect’, vroeg hij zich af. Kuijpers heeft begrip voor de aandacht voor volksgezondheid met het oog op de discussie over intensieve veehouderij, vooral in Noord-Brabant.
Utrechts gedeputeerde Bart Krol uitte kritiek op de Omgevingswet omdat die zijn beleid bemoeilijkt om de overdosis loze kantoormeters die nog in bestemmingsplannen zitten een kopje kleiner te maken. Hij mist in de wet het instrument van het inpassingsplan dat hij daar nu voor inzet.

Reageer op dit artikel