nieuws

Stijging huurprijs corporatiewoningen gehalveerd

Geen categorie

De huurprijsstijging is in 2015 verder afgenomen vergeleken met voorgaande jaren. Corporaties verhoogden huurprijzen voor zittende huurders met 1,9 procent tegen 3,9 procent in 2014 en 4,1 procent in 2013.

Dit blijkt uit het onderzoek naar huurbeleid dat het ministerie van Binnenlandse Zaken jaarlijks laat uitvoeren door onderzoeksbureau Companen. De lagere huurstijging komt deels door een lagere inflatie, maar ook los daarvan nam de gemiddelde huurstijging fors af. In 2014 was die stijging 3,0 procent, in 2015 minder dan de helft daarvan: 1,3 procent.

Volgens corporatiekoepel Aedes kiezen corporaties er duidelijk voor om de huurstijging te matigen voor huurders met lagere inkomens. Voor inkomens tot 34.229 euro was wettelijk een huurstijging mogelijk van 2,5 procent. Corporaties verhoogden de huur voor deze groep echter met 1,6 procent. Voor de inkomens tussen 34.229 en 43.786 euro waren deze cijfers respectievelijk 3 en 2,1 procent. En voor de inkomens boven 43.786 euro respectievelijk 5 en 3,6 procent.

Dit beleid van corporaties is ook zichtbaar in de forse daling van het aantal huurders dat de maximaal mogelijke huurstijging kreeg. In 2014 was dat nog 70 procent. In 2015 kreeg slechts 35 procent van de laagste inkomensgroepen de maximale huurverhoging. In de hoogste inkomensgroep gebeurde dat bij 53 procent van de huurders. Verhuurders kunnen de huur verhogen als er een nieuwe huurder in de woning komt, de zogenaamde harmonisatie.

De huuromzetstijging als gevolg van die harmonisatie was dit jaar gemiddeld 0,8 procent. De huuromzetstijging als gevolg van renovaties in woningen bedroeg gemiddeld 0,1 procent. In totaal nam de huuromzet voor corporaties in 2015 gemiddeld met 2,8 procent toe. Dit was in 2014 nog 4,8 procent. De gemiddelde huurprijs bij corporaties per 1 juli 2015 was 523 euro (in 2014 503 euro). Dit is gemiddeld 71 procent van de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel. In 2014 was dit 69 procent.

Reageer op dit artikel