nieuws

Lager loon voor corporatiedirecteur

Geen categorie

Vanaf januari 2016 mogen bestuurders van woningcorporaties niet meer dan 179.000 euro bruto per jaar verdienen.

Lager loon voor corporatiedirecteur

Dat maximumbedrag gold sinds begin 2015 voor alle topmensen in de (semi-)publieke sector, maar nog niet voor topfunctionarissen in de woonsector, de zorg en het wetenschappelijk onderwijs. Minister Plasterk van BZK past hiertoe deze maand de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen aan, laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De zogeheten ‘Blok-staffel’ blijft van kracht, meldt branchevereniging Aedes. Die regeling koppelt de grootte van een woningcorporatie (aantal huizen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente aan een maximumbeloning voor de directeur-bestuurder. De minister voegt nu de drie hoogste klassen in die staffelregeling samen.

Ook voor interim-bestuurders geldt vanaf 1 januari 2016 een nieuwe maximale beloning. Zij mogen voortaan in het eerste halfjaar dat zij werkzaam zijn voor een corporatie maximaal 24.000 euro per maand verdienen en 18.000 euro per maand in het tweede halfjaar. Hun maximale uurtarief wordt 175 euro. Als interim-bestuurders een jaar werkzaam zijn voor een corporatie, gelden voor hen de regels van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT.

Reageer op dit artikel