nieuws

Een op vier huishoudens scheefhuurder

Geen categorie

Bijna 27 procent van de huishoudens in een corporatiewoning is scheefhuurder. Ongeveer 15 procent verdient teveel voor een sociale woning, terwijl 12 procent in een te dure woning zit.

Een op vier huishoudens scheefhuurder

Dat blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van corporatiekoepel Aedes en huurdersvereniging Woonbond. In het onderzoek heeft ABF rekening gehouden met de dit jaar verhoogde inkomensgrens die een huishouden recht geeft op een sociale huurwoning. Minister Stef Blok heeft die grens tijdelijk (tot 2020) opgetrokken van een totaal bruto-inkomen van 34.911 euro (door Europese Commissie gestelde grens) naar 38.000 euro.

Het aantal ‘goedkope’ scheefhuurders per 1 januari 2015 is met 418.000 het grootst. In Nederland zitten 113.000 huishoudens met een inkomen tussen 38.000 en 43.000 euro in een corporatiewoning met een gereguleerde huur (huur onder de liberalisatiegrens). Gemiddeld 21 procent van het netto inkomen (huurquote) betaalt deze groep aan huur. Maar liefst 305.000 huishoudens zitten in een sociale huurwoning van een corporatie, terwijl hun inkomen hoger is dan 43.000 euro. Bij hen vormt de huur gemiddeld 16 procent van het netto inkomen. Bij 40.000 huishoudens in deze groep ligt de huurquote zelfs onder de 10 procent.

Het aantal ‘dure scheefwoners’ bedraagt 332.000. Er zijn 92.000 huishoudens – die vanuit hun inkomen recht op huurtoeslag zouden hebben – die wonen in een corporatiewoning met een huur boven de liberalisatiegrens. Deze relatief kleine groep kent een zeer hoge gemiddelde huurquote van 46 procent. Daarbovenop komen 240.000 huishoudens die recht op huurtoeslag hebben in een huurwoning tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens. Van deze groep ontvangt 83 procent huurtoeslag. Toch is de gemiddelde huurquote nog altijd 31 procent.

Bij particuliere verhuurders liggen de percentages iets hoger. Op een woningvoorraad van 594.000 geldt ruim 12 procent (73.000) als een ‘dure scheefhuurder’ en ruim 18 procent (111.000) als ‘goedkope’ scheefhuurder. Van die 111.000 verdienen 85.000 huishoudens meer dan 43.000 euro. Er zijn relatief meer huishoudens die goedkoop scheefwonen in regio’s met een gespannen woningmarkt zoals de regio Amsterdam.

In deze regio’s woont gemiddeld 16 procent van alle huurders goedkoop scheef, terwijl dat in de regio’s met een ontspannen woningmarkt 12 procent is. Met name het percentage ‘zeer goedkope scheefheid’, betrekking hebbend op huishoudens in een sociale huurwoning met een inkomen boven 43.000 euro, is in gebieden met weinig spanning lager: 8 procent tegenover 12 procent in gebieden met meer spanning. 

Reageer op dit artikel