nieuws

Boelhouwer: historisch woningtekort in de maak

Geen categorie

De komende jaren ontstaat een historisch woningtekort van 4 tot 5 procent van de woningvoorraad. Door gemeentebeleid kunnen institutionele woningbeleggers nauwelijks een bijdrage leveren aan de nieuwbouwproductie.

Boelhouwer: historisch woningtekort in de maak

Dat zei Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, tijdens het Wooncongres op 3 november van OTB en Platform31 op de Haagse Hogeschool. Hij maakt zich grote zorgen over de achterblijvende woningproductie. ‘De bevolkingsprognose van het CBS voor de komende decennia ligt nu 1 miljoen hoger dan een paar jaar geleden, een bizar verschil. Het aantal huishoudens groeit jaarlijks met 75.000. De komende jaren komen daar nog 25.000 asielzoekers bij. Een jaarlijkse woningproductie van 80.000 is minimaal nodig om de groei van 100.000 huishoudens op te vangen. Maar we komen nu op nog geen 50.000 nieuwe woningen uit.’

Boelhouwer ziet ‘een historisch woningtekort’ ontstaan. ‘De woningvoorraad is de afgelopen jaren met slechts een half procent gegroeid. Provincies zijn veel te terughoudend met nieuwbouw. Ze zetten vooral in op transformatie van lege gebouwen. Maar de 30.000 woningen die daarin zijn te realiseren, zijn volstrekt ontoereikend. Ik voorspel dat het woningtekort de komende jaren oploopt naar 4 tot 5 procent van de totale voorraad.’ De Nederlandse woningmarkt blijft dan ook zeer aantrekkelijk voor investeerders. ‘Nederland is binnen Europa een goedkoopte-eiland. De woningprijzen in ons omringende landen liggen 10 tot 40 procent hoger dan voor de crisis, in Nederland nog ruim 10 procent lager. In Europa zijn we bovendien het land met het minste betalingsachterstand op woninghypotheken.’

De hoogleraar gelooft niet dat institutionele beleggers erin zullen slagen een groot middensegment op de huurmarkt te realiseren. ‘Dit jaar zullen beleggers zo’n 5.000 huurwoningen opleveren, een druppel op een gloeiende plaat. Bovendien kiezen gemeenten voor winstmaximalisatie bij de verkoop van grondposities. Dat hoor ik van veel beleggers. Een grote belegger zat laatst aan tafel bij een Brabantse gemeente om in een groot huurwoningproject te investeren. Maar het bleek dat de gemeente alle grondposities al had vergeven aan projecten voor de koopmarkt en voor sociale woningbouw. Ook moet gezegd dat beleggers een groot deel van Nederland mijden.’

Dat de trek van beleggers in nieuwbouw groot is, bleek uit de presentatie van Erik Beets, head of Asset Management van Patrizia. Tot nu toe hebben (meest) institutionele woningfondsen dit jaar ruim de helft van het huidige woningbeleggingsvolume van bijna 1,6 miljard euro in nieuwbouw geïnvesteerd, blijkt uit cijfers van Patrizia. Vorig jaar was dat ongeveer 20 procent. Beets verwacht dat de verschuiving van bestaande woningportefeuilles naar nieuwbouw aanhoudt. ‘Er is een enorme mismatch op de beleggingsmarkt. Er is heel veel (internationaal) kapitaal beschikbaar voor woningen, maar er zijn geen portefeuilles op de markt.’

Maar ook op de nieuwbouwmarkt wordt het krap, waarschuwt Beets. ‘Ik maak me zorgen over de ontwikkeling van nieuwe middeldure huurwoningen. De aanvangsrendementen dalen hard en de grondprijzen stijgen snel. Het wordt voor beleggers steeds moeilijker om woningen met een huur van 710 tot 800 euro te realiseren.’

Zelf blijft Patrizia zich niettemin richten op nieuwbouwinvesteringen, naast beleggingen in bestaande residentiële en commerciële vastgoedportefeuilles. ‘We praten met veel gemeenten, waaronder Rotterdam.’ Beets verwacht ook veel samenwerking met woningcorporaties. ‘De markt stapt in het gat dat woningcorporaties laten vallen vanwege de nieuwe woningwet. Beleggers kunnen de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het middensegment overnemen.’

Reageer op dit artikel