nieuws

Woningtransacties weer op niveau 2008

Geen categorie

De eerste negen maanden van 2015 registreerde het Kadaster 125.859 woningtransacties, een stijging van 23,2 procent in vergelijking met 2014. De gemiddelde koopsom steeg met 3,3 procent tot 228.200 euro.

Woningtransacties weer op niveau 2008

Dat blijkt uit een analyse van Woningmarktcijfers.nl. In de eerste twee kwartalen van dit jaar nam het aantal transacties ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 telkens toe met 20 procent; in het derde kwartaal bedraagt de stijging zelfs 29 procent. Ervan uitgaande dat ook in het vierde kwartaal een stijging kan worden gerealiseerd van bijvoorbeeld 20 procent, dan mogen in 2015 ongeveer 185.000 transacties worden verwacht. Hiermee stijgt het aantal boven het niveau van 2008 uit en is slechts 10 procent verwijderd van het topjaar 2006.

De eerste negen maanden van 2015 laten een stijging van de gemiddelde koopsom zien van 3,3 procent. In vergelijking met het gehele jaar 2014 bedraagt de stijging 2,7 procent. De gemiddelde koopsom ligt momenteel iets meer dan 10 procent onder het topniveau van 2008. Bij de prijsontwikkeling per kwartaal zijn de verschillen tussen de diverse prijsindices goed zichtbaar. De NVM-mediaanprijs ligt structureel 10.000 euro onder het niveau van de kadasterkoopsom. De NVM-prijzen hebben wat meetmoment betreft ongeveer een kwartaal voorsprong op de kadastercijfers en vormen daardoor een goede indicator van de gemiddelde koopsom van het Kadaster voor het vierde kwartaal. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS en het Kadaster blijft zoals gebruikelijk ver achter op de koopsomontwikkeling in absolute zin.

Bij de transacties naar koopsomklasse is een lichte stijging te zien van het aantal transacties in de hogere prijssegmenten. Ruim 17 procent van alle transacties betreft woningen met een koopsom van meer dan 300.000 euro.

De afgelopen jaren is een afname van het aandeel jongere kopers te zien tegenover een stijging van het percentage kopers vanaf 45 jaar. Ook in 2015 zien we deze trend doorlopen. De groep boven de 45 heeft nu een aandeel van 30 procent. Het marktaandeel van de doorstromers stijgt licht tot 38 procent op dit moment. Het aandeel van de starters is met 62 procent fors groter.

In de provincie Noord-Holland is de gemiddelde koopsom tot nu toe het meest gestegen. In vergelijking met dezelfde periode van 2014 gaat die hier met 5,4 procent omhoog. In Overijssel bedraagt de stijging slechts 0,8 procent. Bij de transacties zien we Flevoland met 27 procent als grootste stijger. Zeeland valt met een stijging van slechts 11 procent uit de toon.

Reageer op dit artikel