nieuws

Woningproductie tot 2020 moet naar 90.000 per jaar

Geen categorie

Vanwege snellere bevolkingsgroei moet de woningproductie tussen 2015 en 2020 worden opgeschroefd naar minimaal 80.000 tot 90.000 woningen per jaar. Dat is exclusief de inhaalvraag en de recente vluchtelingenstroom.

Woningproductie tot 2020 moet naar 90.000 per jaar

Dat concludeert ABF Research in de woningprognose Primos 2015. Het aantal huishoudens en woningen bedraagt 50.000 meer dan in de prognose van vorig jaar. De bouwproductie zal daardoor omhoog moeten naar 80.000 tot 90.000 woningen op jaarbasis. De verwachte groei komt vooral op het conto van meer buitenlandse migranten. In 2014 verwachtte ABF een benodigde woningproductie van 70.000 tot 80.000 per jaar. Co Poulus, mededirecteur van ABF en verantwoordelijk voor de woningmarkt, spreekt van een minimumaantal.

‘De stromen asielzoekers die op dit moment op Europa afkomen, zijn nog niet in deze prognose verwerkt. Evenmin is rekening gehouden met de inhaalvraag die het gevolg is van vijf jaar woningbouwcrisis.’ In de nieuwste prognose van 80.000 tot 90.000 woningen is rekening gehouden met de woningsloop, benadrukt Poulus. ‘Jaarlijks worden 10.000 tot 20.000 woningen gesloopt. Mocht een bruto productie van 80.000 woningen worden gehaald, dan leidt dat tot een netto productie van 60.000 tot 70.000.’

Vorig jaar lag de woningproductie volgens het CBS op ongeveer 55.000, fors meer dan het historische dieptepunt van 40.000 in 2013. De Primos-prognose levert al dertig jaar cijfers over het toekomstige aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. In Primos 2015 is de CBS Bevolkingsprognose van eind 2014 verwerkt. Ten opzichte van de voorgaande editie heeft het CBS zijn nationale prognose tot 2020 aanzienlijk omhoog bijgesteld.

Reageer op dit artikel