nieuws

Veel corporaties niet klaar voor nieuwe woningwet

Geen categorie

Veel corporaties kunnen nog niet voldoen aan de eisen in de nieuwe Woningwet op het gebied van inkomenstoetsing, prestatieafspraken, waardering en oppervlaktebepaling.

Veel corporaties niet klaar voor nieuwe woningwet

Dat blijkt uit de Corporatie Survey van Finance Ideas onder 600 bestuurders en managers van corporaties. Van de corporaties komt 50 procent niet vóór 1 november tot een bod op de prestatieafspraken met gemeenten. ‘Zij volgen dus niet de wet. De vraag is nu hoe de Autoriteit Woningmarkt hierop zal reageren’, aldus Finance Ideas.

Verder heeft bijna de helft van de respondenten – 46 procent – geen volledig zicht op intermediaire verhuurders waar een inkomenstoets noodzakelijk is. Ook staat in de jaarrekening 2015 maar 31 procent van het sociale bezit op de balans tegen marktwaarde in verhuurde staat. En een derde van de corporaties gaat bij de oppervlaktebepaling nog uit van het woningwaarderingsstelsel dat vanaf 1 januari niet meer gebruikt mag worden.

‘Aan de implementatie van de nieuwe Woningwet hebben de corporaties hun handen nog wel even vol’, constateert Finance Ideas. ‘Er zijn al grote stappen gezet, maar met alle deadlines in het vizier is er nog veel werk te verzetten.’

Reageer op dit artikel