nieuws

Klacht bij EU wegens staatssteun corporaties

Geen categorie

De overheid blijft de woningmarkt verstoren met miljarden steun aan corporaties. Dat staat in een klacht die Stichting Fair Huur naar nu blijkt in mei indiende bij de Europese Commissie.

Klacht bij EU wegens staatssteun corporaties

De stichting acht aangetoond dat Nederland de beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 niet tijdig, volledig en correct heeft toegepast. Volgens die beschikking moest er een administratieve scheiding komen tussen commerciële activiteiten, mogen de sociale woningen alleen toegankelijk zijn voor huishoudens met inkomens tot 33.000 euro (peil 2009) en moet deze groep 90 procent van de vrijgekomen woningen toegewezen krijgen.

Ook zou zijn bewezen dat Nederland verschillende nieuwe vormen van staatssteun heeft toegekend aan corporaties zonder dat te melden aan de Europese Commissie, laat staan goedkeuring daarvoor af te wachten. Dat zou zijn gebeurd via onder meer kruissubsidiëring en overcompensatie van woningcorporaties.

Stichting Fair huur treedt met de klacht op namens ongeveer 200 particuliere verhuurders. De Europese Commissie heeft een ontvangstbevestiging gestuurd. Maar, zo schrijft Stichting Fair Huur op zijn website: ‘Uiteraard realiseren wij ons dat de Commissie eerst het dossier zal moeten vertalen en bestuderen alvorens enigerlei actie te kunnen ondernemen. Wij verwachten pas over enkele maanden een reactie vanuit de Europese Commissie te zullen krijgen, eventueel inclusief een verweer van de Staat der Nederlanden.’

Reageer op dit artikel