nieuws

‘Geen verhuurdersheffing over deel woningen’

Geen categorie

Beleggers en woningcorporaties hoeven mogelijk geen verhuurdersheffing te betalen over verhuurde sociale woningen die de eigenaar wil slopen of verkopen. Dat stelt adviseur Deloitte tegen corporatiekoepel Aedes.

Deloitte heeft mogelijk een maas in de wet gevonden. ‘De Belastingdienst zegt dat corporaties de verhuurdersheffing moeten betalen over alle verhuurde woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Maar in de wet staat letterlijk dat corporaties de verhuurdersheffing alleen moeten betalen voor woningen die ‘voor verhuur bestemd’ zijn. De wet geeft weinig toelichting op dat begrip. Maar wat als er in de woning nu wel een huurder zit, maar de corporatie die woning wil verkopen zodra die huurder vertrekt, of de woning wil slopen? Dan kun je zeggen: de woning is niet bestemd voor verhuur, maar voor sloop of verkoop’, aldus Matthijs Broekhuizen, senior manager Tax bij Deloitte.

Eigenaren van sociale huurwoningen moeten dan binnen zes weken na betaling van de verhuurdersheffing bezwaar maken bij de Belastingdienst, aldus Broekhuizen tegen Aedes. ‘Corporaties kunnen per brief bezwaar maken tegen hun eigen belastingaangifte van 2015. Vóór 1 oktober 2015 moest de verschuldigde belasting van de aangifte verhuurderheffing 2015 betaald zijn. Corporaties kunnen dus geen bezwaar meer maken tegen de aangifte van 2014.’

Twee corporaties hebben vorig jaar al zelfstandig bezwaar gemaakt tegen hun aangifte wat betreft de uitleg van het begrip ‘voor verhuur bestemd’. ‘Als de Belastingdienst dat bezwaar afwijst, moet de rechter oordelen. Voor nieuwe bezwaren over 2015 wacht de Belastingdienst waarschijnlijk eerst de uitspraak van de rechter over 2014 af en bekijkt daarna pas deze bezwaren. Corporaties kunnen zich in dat geval bij de procedure van die twee woningcorporaties aansluiten, zonder dat het ze veel tijd en geld kost.’

Deloitte verwacht dat de Belastingdienst alle bezwaren in eerste instantie afwijst. De kans is volgens de adviseur groot dat woningeigenaren ruim drie jaar moeten procederen om hun gelijk te halen, tot aan de Hoge Raad. ‘Wanneer je als corporatie bezwaar maakt tegen de aangifte, ga je een periode van onzekerheid tegemoet. Wij achten de kans dat de rechter corporaties gelijk geeft voor de nu verhuurde woningen kleiner dan voor de nu leegstaande woningen. Mocht de Belastingdienst de zaak overigens uiteindelijk verliezen, dan zou zomaar de wet aangepast kunnen worden, zodat corporaties in het vervolg niet meer via deze weg bezwaar kunnen maken.’

Reageer op dit artikel