nieuws

CBS: minder huizen onder water

Geen categorie

Het aantal huishoudens met een fiscale hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van de eigen woning is in 2014 met 84.000 gedaald tot bijna 1,4 miljoen.

CBS: minder huizen onder water

Dat meldt CBS. Bij 32 procent van de 4,3 miljoen huishoudens met een eigen woning stond de hypotheek begin 2015 onder water. Aan de groei van die groep sinds 2008 kwam in 2014 een einde, vooral door de voorzichtige stijging van de huizenprijzen. Als het opgebouwde vermogen  in spaar- en beleggingshypotheken verrekend wordt, komt het aantal huizen dat onder water staat lager uit. De fiscale hypotheekschuld is exclusief opgebouwde tegoeden. Het CBS onderzoekt de hoogte daarvan.

Van alle woningbezitters onder de 45 jaar heeft 65 procent een woning met onderwaarde. Vaak is de woning vlak voor de crisis gekocht en is nog niet veel van de hypotheekschuld afgelost. Bij huishoudens van personen tussen 30 en 35 jaar is de waarde van de eigen woning zelfs in 75 procent van de gevallen lager dan de hypotheekschuld. Het zijn voornamelijk deze jongeren die bij (gedwongen) verkoop van de woning het risico lopen met een restschuld te blijven zitten.

Bij huishoudens van ouderen speelt dit nauwelijks. Begin 2015 had 45 procent van de 65-plussers met een eigen woning geen hypotheekschuld, had 51 procent overwaarde en was slechts bij 3 procent sprake van onderwaarde.

Huishoudens met een huis onder water vormen een belemmering voor de doorstroming op de woningmarkt, aldus het CBS.

Reageer op dit artikel