nieuws

‘Bedrijventerreinen economisch onderbenut’

Geen categorie

De activiteiten op bedrijventerreinen vertegenwoordigen rond 35 procent van de nationale economie en 30 tot 35 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland. Maar het gaat niet goed met bedrijventerreinen.

‘We maken onvoldoende gebruik van de economische kansen op bedrijventerreinen en dus banengroei’, aldus Theo Föllings, voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Hij sprak op 14 oktober op het Nationaal BT Congres. De SKBN roept markt én overheid op zich achter de Agenda Bedrijventerreinen 2015-2025 te scharen, waarin de knelpunten staan opgesomd. Deze moeten worden opgelost om de markt voor bedrijventerreinen weer gezond te maken, voor meer economische output en banen.

Krap tien jaar nadat het Rijk de ongebreidelde uitleg van bedrijventerreinen hoog op de politieke agenda zette, luidt de SKBN opnieuw de noodklok. Föllings: ‘De constatering van de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen uit 2008 dat er een te ruim aanbod van ‘greenfield’ bedrijventerreinen was en bestaande locaties zich kenmerken door matige ruimtelijke kwaliteit en veroudering, lijken actueler dan ooit. Dit geldt ook voor de constatering destijds dat de markt voor bedrijventerreinen geen gezonde economische markt is. En dat kost banen en remt de economische groei.’

Reageer op dit artikel