nieuws

‘Aanpassen borgingsstelsel corporaties riskant’

Geen categorie

De door minister Blok gewenste aanpassing van het WSW-borgingsstelsel vormt volgens Deloitte een risico voor de soliditeit en de voorspelbaarheid van het systeem. Alles moet bij het oude blijven.

‘Aanpassen borgingsstelsel corporaties riskant’

Dat concludeert Deloitte uit onderzoek in opdracht van corporatiekoepel Aedes. Minister Stef Blok kreeg het rapport van Deloitte aangeboden van Aedes-voorzitter Mark Calon.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw borgt 85 miljard euro aan door corporaties afgesloten leningen. Omdat corporaties voor elkaar en ultiem het Rijk en gemeenten garant staan (achtervang), betalen corporaties een lage rente. Minister Blok heeft dit voorjaar voorstellen tot wijziging van het stelsel gedaan. Hij zou woningcorporaties een premie willen laten betalen voor de achtervang om een eigen risico in te bouwen voor geldverstrekkers.

Deloitte concludeert dat deze en andere ingrepen een ‘risico vormen voor de soliditeit en de voorspelbaarheid en daarmee voor de huidige meerwaarde van het WSW borgingsstelsel’. Bovendien brengt meer invloed van de politiek op het WSW onzekerheid voor financiers met zich mee, aldus Deloitte.

Deloitte keek ook naar alternatieven zowel met Rijksachtervang (onderlinge borging met verzekeringsconstructie; coöperatiemodel) als zonder (Brutering 3.0). Deloitte concludeert dat een stelsel zonder achtervang door de overheid weliswaar mogelijk is, maar dat financiering dan duurder zal zijn. Ook is er dan een risico dat financiering moeilijker beschikbaar is. Daarnaast waarschuwt Deloitte voor een complexe en langdurende transitie.

Het WSW-borgingsstelsel heeft volgens Deloitte meerwaarde omdat het goede voorwaarden creëert voor de financiering van activiteiten van woningcorporaties voor de sociale huisvesting. De aanpassingen die minister Blok eerder aankondigde zijn een risico voor die meerwaarde. Die conclusie trekt Deloitte op basis van een eigen analyse. Deloitte adviseert het systeem zoveel mogelijk te laten zoals het is.

Reageer op dit artikel