nieuws

Woonbond: huurders betalen zich arm

Geen categorie

Uit onderzoek in zeven gemeenten door de Woonbond blijkt dat een kwart van alle huurders in armoede leeft. In een aantal steden ligt dit percentage zelfs nog hoger.

Er zijn grote regionale verschillen in het uitgavenpatroon van huurders. Zo is het gemiddelde inkomen in de stad Groningen laag, maar zijn de huren daar hoger dan in omliggende plaatsen. Daardoor besteden huurders in Groningen maar liefst 38 procent van hun inkomen aan woonlasten.

Bijna tweederde van de huurders maakt zich zorgen of ze de huur kunnen blijven betalen. De helft verwacht dat het inkomen de komende jaren daalt. Van huurders met een inkomen boven de armoedegrens, verwacht bijna 60 procent dat het inkomen zal dalen. ‘Een reële zorg, omdat uit eerder onderzoek van het Rigo blijkt dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft, de komende jaren met zo’n 170.000 huishoudens toeneemt, vooral als gevolg van de stijgende huren’, aldus de Woonbond

Behalve de huur zijn ook gas, water en licht grote kostenposten. Huurders geven gemiddeld 7 procent van hun netto inkomen uit aan energie. Voor huurders met de laagste inkomens ligt dat percentage zelfs op bijna 10 procent. Een kwart van hen is dan ook ontevreden over de warmte-isolatie van de woning. Uit de zeven plaatselijke onderzoeken blijkt dat door huurders onder meer wordt bezuinigd op huisdieren, wasmachines, verenigingsleven, vervoer, vakanties, verwarming, voeding en zelfs op medische ingrepen.

Reageer op dit artikel