nieuws

Verbeterde beoordelingsrichtlijn Breeam-NL

Geen categorie

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft donderdag 28 november tijdens de participantenbijeenkomst in het Fox Theater in Hoofddorp de nieuwe Breeam-NL Beoordelingsrichtlijn In-Use 2013 gelanceerd. Deze grondige herziening van de richtlijn van 2012 moet zorgen voor een forse efficiencyslag bij de duurzaamheidscertificering van bestaande gebouwen.

Verbeterde beoordelingsrichtlijn Breeam-NL

Inhoudelijk is de nieuwe beoordelingsrichtlijn verbeterd ten opzichte van de vorige versie. Zo zijn er minder losse vragen in de categorie ‘energie’ opgenomen en is er aansluiting gezocht bij het energielabel. Voor de beoordeling van fijnstof wordt gebruikgemaakt van RIVM-kaarten met de actuele fijnstofstanden. Ook sluit de nieuwe richtlijn beter aan op meerjarenonderhoudsplanningen en andere prestatieborgingsmethodes.

De nieuwe Breeam-NL Beoordelingsrichtlijn In-Use 2013 is daarnaast logischer opgebouwd, met een duidelijke opdeling in asset, beheer en gebruik. De nummering is logischer in vergelijking met de oude versie en het document heeft een lay-out gekregen die aansluit bij de internationale Breeam-huisstijl.

Reageer op dit artikel