nieuws

Topsalarissen corporaties aangepast

Geen categorie

De salarissen van bestuurders en commissarissen van woningcorporaties gaan omlaag. De lonen moeten voldoen aan de nieuwe criteria van minister Stef Blok (Wonen) die vrijdag 29 november bekend zijn gemaakt.

Topsalarissen corporaties aangepast

De rechter oordeelde eerder dat een voorgaand voorstel van Blok om de salarissen aan banden te leggen te streng was. Daarom heeft de minister nieuwe criteria opgesteld met nieuwe voorwaarden. ‘Ik heb het wat aan moeten passen, maar het betekent echt niet dat ze er nu op vooruitgaan ten opzichte van de huidige situatie’, aldus Blok vrijdag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad.

Bij de bepaling van het maximumsalaris telt naast het aantal woningen en andere panden van de corporatie, ook de grootte mee van de gemeente waarin zij het meest actief is. Met de invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) geldt sinds dit jaar voor de (semi-)publieke sector al een plafond van 130 procent van een ministerssalaris. Met de staffel benut minister Blok de mogelijkheid om, afhankelijk van de omstandigheden, meerdere salarisplafonds vast te stellen. Daardoor worden beloningen die niet in verhouding staan tot de omvang van de corporatie of de gemeente waarin zij bezit heeft, verder ingeperkt.

Blok betrok bij de uitwerking van de nieuwe regeling de recente uitspraak van de rechter dat de huidige regeling, die gebaseerd is op de omvang van de corporatie, te streng uitpakte. Onderlinge verschillen tussen corporaties wegen onvoldoende mee. Een voorstel van de sector voor een nieuwe regeling, werd door de minister niet overgenomen omdat die te ruim uitpakte.

Wel wordt nu van belang het inwonertal van de gemeente waarin de corporatie tenminste 20 procent van haar bezit heeft. Verder maakt de samenstelling van het bezit (huurwoningen, maatschappelijk vastgoed, garages) verschil uit. De WNT en de daaraan verbonden staffel gelden voor alle nieuwe contracten.

Voor bestaande arbeidscontracten geldt een overgangsregeling waarbij de beloningen nog vier jaar ongemoeid blijven. Daarna moet het salaris in drie jaar worden afgebouwd. Uitgaande van de salarissen in het jaar 2012, zou dat voor 40 procent van de bestuurders van woningcorporaties het geval moeten zijn.

> Nieuwsstelling: Corporatiedirecteuren moeten blij zijn met salarisregeling Blok

Reageer op dit artikel