nieuws

Nieuwbouwproductie zakt naar 35.000 woningen

Geen categorie

Dit jaar komen er naar verwachting 40.000 nieuwbouwwoningen gereed. Dit is een daling van 17 procent ten opzichte van 2012. De nieuwbouwproductie zakt in 2014 nog verder terug, naar ongeveer 35.000 woningen. Het jaar erna is een lichte stijging te verwachten.

Dit blijkt uit de nieuwe woningnieuwbouwprognoses van BouwKennis. De vergunningverlening daalt volgens Bouwkennis tot een historisch dieptepunt. Herstel van de nieuwbouw moet daarom komen van plannen die door de crisis nog niet zijn uitgevoerd.

Dit jaar werd van januari tot en met september voor 17.965 woningen een vergunning verleend. Dat is 33,9 procent  minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Corporaties (-43,5 procent) en bouwers voor de markt noteerden de grootste dalingen (-31,5 procent). Het aantal woningen waarvoor vergunning wordt verleend, zal in 2013 naar verwachting uitkomen op 26.000. Dit is een historisch laag aantal en een daling van 30 procent ten opzichte van 2012. Tussen 2006 en 2012 daalde de jaarlijkse vergunningverlening met ongeveer 61 procent. Van deze terugloop vond bijna een derde plaats in 2012, toen er voor 37.370 woningen een vergunning werd verleend. 

BouwKennis verwacht dat het aantal woningen waarvoor vergunning wordt verleend in 2014 iets aantrekt, maar onder het niveau van 2012 blijft. De vergunningverlening daalt doordat veel plannen waarvoor een vergunning is aangevraagd nog niet zijn uitgevoerd. Bovendien is de vraag naar nieuwbouwwoningen nog altijd laag en is er dus weinig behoefte aan nieuwe vergunningen. Er zit anderhalf à twee jaar tussen een nieuw vergunde woning en een gereedmelding. Herstel van het aantal gereedmeldingen komt tot en met 2015 niet voort uit een herstellende vergunningverlening, omdat ook in 2014 een laag aantal vergunningen verleend zal worden. De productiestijging die BouwKennis voorziet, komt doordat de verkoop van nieuwbouwwoningen in 2014 aantrekt. Dit zijn plannen waarvoor al een vergunning is aangevraagd. Voor een aanhoudend productieherstel na 2015 zal de vergunningverlening de komende jaren moeten verbeteren.

Reageer op dit artikel