nieuws

Jaap Uijlenbroek directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf

Geen categorie

Jaap Uijlenbroek wordt directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, in overeenstemming met Ronald Plasterk, minister van BZK. De benoeming gaat in per 1 januari 2014.

Jaap Uijlenbroek directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf

Uijlenbroek (1965) is momenteel directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk bij BZK. Hij staat als nieuwe directeur-generaal van het RVB voor een grote organisatorische opgave: de fusie van de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Vastgoed.

Uijlenbroek vervulde verschillende directeursfuncties bij de ministeries van VROM en SZW voordat hij in 2008 werd benoemd tot directeur-generaal bij BZK. Hij  volgt Roos van Erp-Bruinsma op, die afgelopen jaar de rol van kwartiermaker van het Rijksvastgoedbedrijf in oprichting vervulde. Het Rijksvastgoedbedrijf begint formeel op 1 juli 2014. Uijlenbroek studeerde Informatica aan de HTS Den Haag en Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1997 promoveerde hij aan de TU in Delft.

Reageer op dit artikel