nieuws

Erfgoedbeheer nieuwe archeologische monumentenwacht

Geen categorie

Eigenaren en beheerders van een terrein met een archeologisch monument kunnen sinds kort terecht bij Erfgoedbeheer van de ADC RoelBrandt Stichting. Deskundigen van Erfgoedbeheer controleren de conditie van het monument en geven praktisch advies voor onderhoud of herstel.

Erfgoedbeheer nieuwe archeologische monumentenwacht

Dat meldt de organisatie in een persbericht. Voorheen was deze zorg in handen van de Archeologische Monumentenwacht, die echter in juni dit jaar failliet ging. De RoelBrandt Stichting, die zonder winstoogmerk opereert, beoogt met deze dienst een bijdrage te leveren aan het in standhouden van monumenten voor toekomstige generaties.

Er zijn vele zichtbare en niet-zichtbare archeologische monumenten in Nederland, zoals grafheuvels, kasteelheuvels, Celtic fields en nederzettingsterreinen. Eigenaren en beheerders, particulier of overheid, kunnen Erfgoedbeheer inschakelen voor rapportages over de staat van het monument op hun grondgebied en voor advies over onderhoud of herstel.

Objecten hoeven niet per se als monument te zijn aangewezen; ook andere cultuurhistorische waarden in het landschap, zoals wallen, loopgraven of schansen, behoren tot de expertise. Daarnaast kan Erfgoedbeheer de presentatie of openstelling van een monument begeleiden en ondersteunen bij subsidieaanvragen voor instandhouding.

Erfgoedbeheer is een dienst van de ADC RoelBrandt Stichting, die archeologische projecten uitvoert zonder winstoogmerk en zich tot doel stelt het draagvlak voor archeologie te vergroten. De Stichting is gelieerd aan ADC ArcheoProjecten, specialist in archeologisch onderzoek en beleidsadvies. Voor de uitvoering van het werk zijn voormalige Monumentenwacht-medewerkers aangetrokken.

Reageer op dit artikel