nieuws

Enorme vraag naar opslag in Europese zeehavens

Geen categorie

De groei van de wereldhandel leidt in Europese zeehavens tot een grote vraag naar opslagfaciliteiten en logistiek vastgoed. Dat blijkt uit het recente onderzoek European Seaports: the growing logistics opportunity van Jones Lang LaSalle.

Er zijn duidelijke verschuivingen in de inzet van vervoer over zee te zien, zoals de toenemende omvang van containerschepen, de wereldwijde stijging van de containercapaciteit en veranderende distributiekanalen. Gevolg hiervan is een stijgende vraag naar logistiek en industrieel vastgoed gerelateerd aan havenactiviteiten.

De wereldwijde containercapaciteit is gegroeid van 90 miljoen TEU in 1990 naar 590 miljoen TEU in 2012, een stijging van 550 procent. Voor de Europese havens stijgen deze aantallen van 95 miljoen TEU in 2012 tot naar verwachting circa 150 miljoen TEU in 2030, een toename van 50 procent. Door deze toename wordt tussen nu en 2030 een stijging verwacht van 20 à 30 miljoen extra vierkante meter aan distributiefaciliteiten. Voor de opslagcapaciteit in havengebieden die in 2012 op jaarbasis meer dan 500.000 TEU verwerkten, betekent dit een stijging van 40 tot 60 procent in vergelijking tot de huidige situatie.

De afmetingen van containerschepen neemt toe: er varen tegenwoordig al schepen van 18.000 TEU. Deze grotere schepen vervoeren het merendeel van de vracht via een beperkt aantal locaties, omdat op dit moment slechts 20 Europese zeehavens voldoen aan de eisen die deze schepen stellen op het gebied van toegankelijkheid en verwerkingscapaciteit.

Sven Bertens, onderzoeker bij Jones Lang LaSalle: ‘De concurrentiepositie van havens groeit naarmate ze grotere schepen kunnen ontvangen en een efficiënte multimodale verbinding met het achterland kunnen bieden. De Rotterdamse haven stelt de concurrentiepositie van Nederland veilig. Zeker met de ontwikkeling van de tweede Maasvlakte waardoor de Rotterdamse haven een totale jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 25 miljoen TEU krijgt.’

De havens die wat vastgoed betreft kunnen zorgen voor voldoende havengericht logistiek aanbod en zo voldoen aan de toenemende vraag voor dergelijke ruimte, hebben een beduidend sterkere concurrentiepositie, stelt JLL. Dit is voor de Rotterdamse haven echter ‘de grootste uitdaging’. De Rotterdamse haven kenmerkt zich namelijk door schaarste aan grondposities en een veelal verouderd aanbod.

Reageer op dit artikel