nieuws

Defensie helpt bij herontwikkeling marineterrein

Geen categorie

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft donderdag 5 december in Amsterdam de overeenkomst getekend voor de herontwikkeling van de Marinekazerne op Kattenburg. De komende jaren verlaten verschillende onderdelen van Defensie stapsgewijs het Amsterdamse terrein. Uiteindelijk blijven alleen het district West van de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Reserve achter.

Defensie stoot de kazerne van 14 hectare af als onderdeel van de in 2011 opgelegde bezuinigingen van 1 miljard euro. Het terrein is door de historie, monumenten en ligging bijzonder. De stad schonk het in 1655 op verzoek van de toenmalige Admiraliteit aan de marine. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) liet nabij haar schepen bouwen en onderhouden. Vanuit het scheepvaartmagazijn werden de oorlogsschepen uitgerust, bevoorraad en onderhouden. Michiel de Ruyter had hier zijn werkkamer.

Traditioneel stoot Defensie een terrein af als alle gebruikers zijn vertrokken. Dan gaat de afstotingsbrief naar het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf. Vaak wordt ook de gemeente geraadpleegd over de toekomstige bestemming. Bij deze traditionele procedure, zou er echter in dit geval een grote kans op leegstand ontstaan. Eind 2014 stoot Defensie het eerste deel – de Voorwerf – af en uiterlijk half 2018 het laatste deel. De gebouwen die voor die tijd vrijkomen, kunnen worden verhuurd. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat er in het komende half jaar een precies vertrekplan wordt gemaakt.

Het Rijk en Amsterdam zetten samen het nieuwe Projectbureau Marineterrein Amsterdam op. Dat zal namens beide partijen de ontwikkeling van het terrein uitvoeren. Inzet is het karakter van het gebied verder te versterken en het terrein openstellen. De groene zone aan de zuid-westzijde wordt een park met een haven. In het noorden komen cafés en restaurants. Het oostelijk deel van het terrein is bestemd voor woningen, scholen en bedrijfspanden. Er maken nu nog tien verschillende Defensie-eenheden van het terrein gebruik.

> Nieuwsstelling

Reageer op dit artikel