nieuws

Vestia vanaf 2014 weer Aedes-lid

Geen categorie

Vestia wordt vanaf 2014 weer lid van Aedes. Dat heeft het nieuwe bestuur van de woningcorporatie besloten.

Vestia vanaf 2014 weer Aedes-lid

Onder leiding van Erik Staal stapte Vestia uit de koepelvereniging. Na de derivatenaffaire, die Vestia 2,1 miljard euro kostte, waren het de Aedes-leden die voor een deel (700 miljoen euro) van de kosten opdraaiden.

Bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos: ‘Vestia heeft een nieuwe organisatie met nieuwe mensen. Al deze mensen richten zich op onze kerntaak: goede woningen bieden aan lagere inkomens. Maar wij hebben ook te maken met de afwikkeling van het derivatendebacle.’ De leden van de branchevereniging bezitten na de toetreding van Vestia samen 95 procent van de ongeveer 2,4 miljoen Nederlandse corporatiewoningen (nu 92 procent).

De terugkeer van Vestia is, gezien de recente geschiedenis, extra bijzonder, stelt Aedes-voorzitter Marc Calon: ‘Er zit een nieuw bestuur en een nieuwe raad van commissarissen. Wat er misging bij Vestia is niet hun verleden. Dit lidmaatschap is een stap waarmee Vestia laat zien dat ze met de andere corporaties wil samenwerken. En dus zijn ze meer dan welkom. De beste manier om het verleden zo snel mogelijk achter ons te laten.’

De branchevereniging heeft op dit moment 346 leden: woningcorporaties en een aantal aanverwante organisaties. Het ledenbestand neemt met ingang van komend jaar iets af door enkele fusies en door de opzegging van negen – voornamelijk kleinere – leden, aldus Aedes. Woningcorporaties die lid zijn van Aedes verplichten zich aan codes voor goed bestuur. Iedere vier jaar beoordeelt een onafhankelijke visitatiecommissie het functioneren en de resultaten van de corporatie.

Reageer op dit artikel