nieuws

Planvolume detailhandel weer in de lift

Geen categorie

Na een jarenlange daling zit het planvolume voor winkelprojecten en perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen (PDV/GDV) in voorbereiding weer in de lift. Vergeleken met de cijfers van 1 november 2012 bedraagt de toename tot 1 november 2013 bijna 155.000 m2, ofwel 5 procent.

Dat blijkt uit het jaarlijkse winkelonderzoek van Vastgoedmarkt Research, dit keer in samenwerking met WPM Groep. Tussen 2008 en 2012 daalde het planvolume van 5,1 miljoen vierkante meter naar 3,0 miljoen vierkante meter (bruto verhuurbaar oppervlak). Per eind oktober was er voor 3,1 miljoen vierkante meter aan winkelprojecten en PDV/GDV. Het zijn projecten waarvan de planvorming loopt, maar die nog niet in aanbouw zijn. Er is nu voor 945.000 m2 in aanbouw, waarvan 670.000 m2 aan winkelprojecten en 275.000 m2 aan PDV/GDV.

Het volume van projecten in aanbouw is de laatste jaren niet noemenswaardig gedaald. Schommelingen in de economische conjunctuur hebben vooral invloed op het planvolume in voorbereiding. De samenstelling van dat planvolume verandert duidelijk. Vóór de economische crisis bestond het voor bijna 45 procent uit GDV/PDV. Dat aandeel daalde na 2008 tot ongeveer 32 procent. Dat laat zien dat grootschalige perifere projecten sterk crisisgevoelig zijn. De ontwikkelingsportefeuille is dan ook sterk van kleur verschoten. De aandacht richt zich steeds meer op de bestaande, reguliere hoofdwinkelgebieden en ondersteunende winkelcentra. Bij de 219.000 m2 aan plannen die na oktober 2012 zijn geïnitieerd, bestaat zelfs 67 procent uit reguliere winkelprojecten.

De oplevering van het in aanbouw verkerende planvolume vindt gespreid plaats. De komende vier jaar wordt 75 procent opgeleverd. Van het areaal dat in voorbereiding is, zal een aanzienlijk deel daadwerkelijk worden verwezenlijkt, maar een deel uiteraard ook niet. Er zijn nu 514 projecten in voorbereiding of aanbouw, waarvan 437 gericht op winkels en 75 op PDV/GDV.

Meer informatie over het het jaarlijkse onderzoek dat Vastgoedmarkt al sinds 1984 verricht, is te vinden in Vastgoedmarkt van november 2013 die 28 november 2013 verschijnt en is vanaf die datum met alle projecten ook in te zien via  productie.vastgoedmarkt.nl/vastgoedtools/whitepapers

Reageer op dit artikel