nieuws

OZB-aanslag gemiddeld 2,3 procent hoger

Geen categorie

De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat de veel bekritiseerde onroerendezaakbelasting (OZB) verdwijnt. De vereniging wil een andere heffing waarbij de lasten op evenwichtige wijze worden gedeeld door alle huishoudens. Niet het bezit van een woning, maar de omvang of draagkracht van een huishouden kan daarvoor de grondslag zijn.

Volgens de gemeentelijke WOZ-cijfers zijn woningen sinds 2010 gemiddeld 13,4 procent in waarde gedaald. In dezelfde periode daalde de koopkracht van huishoudens met 2,8 procent, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch steeg de OZB tussen 2010 en 2014 door, bij elkaar met ruim 16 procent. Voor gemeenten is de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde de verdeelsleutel om de benodigde inkomsten te genereren en de begroting sluitend te maken, aldus de VEH

De belangenvereniging verzet zich tegen het almaar zwaarder belasten van mensen met een eigen woning. De vereniging wil een andere heffingsgrondslag, waarbij naast eigenaren, ook huurders meebetalen aan de gemeentelijke voorzieningen die nu uit de OZB-opbrengsten worden betaald. In december peilt de VEH de mening over de OZB en de alternatieven voor deze belasting onder huishoudens. De resultaten worden vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart bekend gemaakt.

Hoewel de WOZ-waarde van woningen in 2014 gemiddeld 6 procent daalt, betalen woningeigenaren volgend jaar toch weer iets meer OZB. Volgens het jaarlijkse OZB-onderzoek van de VEH stijgt de onroerendezaakbelasting met 2,3 procent en draagt een woningeigenaar 263 euro af aan zijn gemeente, tegenover 257 euro dit jaar.

> Actualiteiten WOZ

Reageer op dit artikel