nieuws

NVB: verhoging tarieven Kadaster onacceptabel

Geen categorie

De NVB heeft het Kadaster in een brief verzocht om de voorgenomen tarievenstijging per 1 januari 2014 niet door te voeren. Ook heeft de vereniging voor projectontwikkelaars en bouwondernemers met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB) om inzage gevraagd in de opbouw van de tarieven.

NVB: verhoging tarieven Kadaster onacceptabel

De NVB wijst erop dat wettelijk gezien de Kadastertarieven ‘niet meer dan kostendekkend’ mogen zijn. De organisatie meent dat de aanstaande tariefstijging van het Kadaster past binnen een ‘zorgwekkend patroon’ van kostenstijgingen waarmee ontwikkelaars en bouwers te maken krijgen.

Het Kadaster noemt als reden voor de verhoging dat men zelf ook problemen ondervindt als gevolg van de dalende woningverkoop. De NVB vindt dat een dalende omzet echter niet zomaar kan leiden tot een zo sterke tarievenstijging. Het ligt volgens de belangenorganisatie eerder voor de hand dat in die situatie wordt gesneden in de kosten van het Kadaster zelf en er aandacht komt voor een efficiëntere bedrijfsvoering.

De NVB stelt dat de tarievenstijgingen in sommige gevallen ver boven de door het Kadaster genoemde gemiddelde van 10 procent uitkomt. Voor bijvoorbeeld perceelvorming gaat het tarief per kavel van 1.015 naar 1.200 euro. Een stijging van maar liefst 18 procent. In tegenstelling tot het Kadaster kunnen bedrijven de kosten niet zomaar doorberekenen, stelt e NVB: ‘In tegendeel: de bedrijven doen er op het moment alles aan om waar mogelijk, door bezuinigingen en efficiënter werken, de kosten te drukken. Ondertussen wordt het hierdoor behaalde voordeel weer deels teniet gedaan door dergelijke lastenverzwaring.’

De NVB wees al eerder op de sterk stijgende kosten voor projectontwikkelende bouwondernemingen. Behalve de onverminderd hoge grondprijzen spelen ook de verder toenemende kosten voor leges een rol. ‘Zeker nu de economie weer iets lijkt te herstellen, bedreigt deze kostenontwikkeling dit voor de economie noodzakelijke herstel’, aldus de NVB.

Reageer op dit artikel