nieuws

IVBN fel tegen verhoging inkomensgrens sociale huur

Geen categorie

Als de inkomensgrens voor de sociale huur substantieel wordt verhoogd, komt de beoogde marktwerking in de vrije sector in gevaar. Het voorstel daartoe komt net op een moment dat (institutionele) beleggers in binnen- en buitenland interesse tonen om meer in de Nederlandse vrijesectorhuurmarkt te investeren. Dit zegt Dick van Hal, vice-voorzitter van de vereniging van institutionele beleggers IVBN over het recent ingediende voorstel van de PvdA en corporatiekoepel Aedes.

Zowel voor de huursector als voor de koopmarkt is het volgens Van Hal een ‘slecht voorstel’ om de huurgrens te verhogen. De koopwoningenmarkt, waarop nu ongekend veel aanbod is (ook in de goedkopere woningen), zal niet herstellen, maar verder inzakken, stelt hij. Pogingen om de markt voor de vrije sector te ontwikkelen door investeringen van institutionele beleggers, komen opnieuw onder druk te staan.

Volgens Van Hal wordt het juist voor mensen met lage inkomens – waarvoor de sociale sector is bedoeld – ‘nog moeilijker een sociale huurwoning te vinden’. Dat de ‘bescheiden middeninkomens’ niet een huurwoning van 700 euro in de vrije sector zouden kunnen huren is niet juist: met de inkomensnormen die gelden voor beleggershuurwoningen kan dat wel degelijk en die woningen zijn ook te vinden, meent de IVBN bestuurder: ‘Met een inkomen van 43.000 euro kun je qua inkomensnorm zelfs een beleggershuurwoning van 875 euro uren. Het is niet terecht om te suggereren dat die middeninkomens allemaal een sociale en gesubsidieerde huurwoning met staatssteun tot 670 euro zouden moeten hebben. Beleggers staan open voor concurrentie in het vrije sector-segment, maar dan wel van marktpartijen die zonder staatssteun en geheel marktconform werken.’

Dat een vrijesectorhuurmarkt nagenoeg ontbreekt tussen de sociale woningvoorraad en de koopmarkt, belemmert volgens de IVBN een goed functioneren van de Nederlandse woningmarkt. Verhoging van de inkomensgrens naar 43.000 euro betekent dat voortaan 56 procent van alle huishoudens aanspraak maakt op een sociale huurwoning van een corporatie. ‘Met het verhogen van de inkomensgrens zou de politiek accepteren dat er vrijwel niet meer wordt scheefgewoond in de sociale voorraad. De voor de woningmarkt zo noodzakelijke doorstroming zal dan niet op gang komen. Alleen een regelmatige inkomenstoets, en een daaraan gekoppelde huurverhoging, kan immers het scheefwonen in de te goedkoop verhuurde corporatiewoningen voorkomen.’

Binnen de corporatiesector is volgens de IVBN sprake van 500.000 tot 600.000 bestaande huurwoningen die eigenlijk op de vrije markt zouden moeten worden verhuurd.

 

Reageer op dit artikel