nieuws

IPD-seminar over vastgoed waarderen op marktwaarde

Geen categorie

Dinsdag 17 december houdt IPD het seminar ‘Vastgoed waarderen op marktwaarde, help!’ Tijdens dit seminar worden het proces, de benodigde gegevens en de communicatie rond het waarderen op marktwaarde van diverse kanten belicht.

De deelnemers krijgen best practises en checklists aangereikt voor het waarderen van vastgoed op marktwaarde en de opname hiervan in de jaarrekening.

Door de huidige keuzevrijheid van de waarderingsgrondslag zijn prestaties van woningcorporaties lastig te vergelijken. De politiek oefent steeds neer druk uit om over te stappen op een uniforme methode, zodat zij haar (toezichthoudende en toetsende) rol beter kan vervullen. Diverse personen uit de corporatiesector verwachten dat het huidige model een tussenmodel is, een wenperiode om uiteindelijk alleen op marktwaarde te waarderen.

Sprekers op het seminar zijn Jacqueline van Manen, manager finance & control bij Woningstichting Wageningen, Kees den Dekker, senior associate bij IPD, Ben Spelbos, directeur Cyrus en Kees Tegel van KPMG Audit. De laatste spreker is nog onder voorbehoud.

Reageer op dit artikel