nieuws

IPD-seminar ‘AIFMD praktisch vertaald’

Geen categorie

IPD BeNeLux organiseert op dinsdag 10 december het seminar ‘AIFMD praktisch vertaald’. De middag draait om de vraag: ‘Hoe kan ik als vastgoedfonds zo efficiënt mogelijk mijn informatievoorziening inrichten om invulling te geven aan de AIFM-richtlijnen?’

Op 22 juni 2013 is de AIFM-richtlijn in Nederland in werking getreden. Hoewel er door bestaande alternative investment funds nog gebruik kan worden gemaakt van een overgangsjaar, moeten alle fondsen uiterlijk 22 juli 2014 aan de vereisten van deze richtlijn voldoen. Ook beheerders van vastgoedfondsen die aan de kapitaalcriteria voldoen, vallen straks onder de richtlijn.

Veel vastgoedfondsen zijn dan ook druk met het voorbereiden van de vergunningsaanvraag en de benodigde organisatorische aanpassingen. De AIFM-richtlijnen zijn al beschikbaar, maar er is nog zeer weinig bekend over hoe er in de praktijk operationeel invulling kan worden gegeven aan de vereisten.

Tijdens het seminar beantwoordt Oene Rusticus, BNP Paribas, deze vraag vanuit de optiek van de bewaarder. De rol van de bewaarder is tot nu toe veelal onderbelicht gebleven. Alle fondsen die onder de AIFMD vallen, zullen een dergelijke bewaarder moeten aanstellen, die de taak heeft om controle uit te voeren op kasstromen en specifieke toezichttaken. Tijdens het seminar krijgt u meer zicht op de invulling van deze taken en welke vragen u als fonds kunt verwachten.

Daarnaast deelt Sander Grunewald tijdens deze middag de ervaringen die KPMG Real Estate Advisory afgelopen maanden opdeed in de begeleiding van diverse vastgoedpartijen bij de AIFMD vergunningsaanvragen, operationele voorbereiding en informatievoorziening in de vorm van rapportages.

Meer informatie en aanmelden www.ipd-events.nl

Reageer op dit artikel