nieuws

Grote steden waarschuwen voor segregatie

Geen categorie

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) hebben in het tijdschrift Binnenlands Bestuur gewaarschuwd voor een toenemende kloof tussen rijk en arm in de steden. In kwetsbare wijken zal de concentratie van goedkopere huurwoningen toenemen, terwijl de huren in de gewilde stadswijken onbetaalbaar worden. ‘Een ongewenste en gevaarlijke ontwikkeling’, aldus de wethouders Wonen van de G4.

Het Kamerdebat over de begroting voor 2014 van minister Blok van Wonen wordt op 19 en 20 november gevoerd. De grote steden zien grote gevaren opdoemen door het kabinetsbeleid, waardoor de huren hoger worden en de wijkaanpak wordt stopgezet. ‘Juist in de kwetsbare wijken hebben we in de afgelopen jaren veel positieve resultaten geboekt met de wijkaanpak en de stedelijke vernieuwing. Toen we hieraan begonnen, samen met het Rijk, was ons allemaal duidelijk dat het een kwestie van lange adem zou zijn om blijvende resultaten te doeken. Hier laat het kabinet het helaas afweten’, aldus de wethouders. ‘En tegelijk worden de corporaties, essentiële partners bij de wijkverbetering, beperkt in hun middelen en bewegingsruimte. De ingevoerde verhuurdersheffing zet een grote rem op het investeringsvermogen van corporaties.’

Ook het huurbeleid en de voorgenomen wijziging van het puntenstelsel baren de grote steden grote zorgen. ‘Door de huurprijs te koppelen aan de koopprijzen in de omgeving (WOZ-waarde) stijgen de prijzen van de huurwoningen in populaire wijken harder dan in andere wijken. Mensen met lage inkomens zullen voornamelijk aangewezen zijn op een sociale huurwoning op minder gewilde plekken.’

Het kan ook anders, menen de wethouders. ‘Maar dan moeten wel alle zeilen worden bijgezet en hebben we veel partijen nodig. Om te beginnen de corporaties. Wij willen dat die taken doen waar maatschappelijk behoefte is.’ Maar, zo benadrukken de steden, ‘ook de marktpartijen hebben we nodig. Wij denken aan meer investeringen van onder andere pensioenfondsen in stedelijk vastgoed.’

Ten slotte moet ook het Rijk meedoen. ‘Samen met het Rijk willen we de doorstroming op de woningmarkt verbeteren door aanpassing van de regelgeving en ruimte voor experimenten. Wij denken daarbij aan het toewijzen van 20 procent van de vrijkomende huurwoningen aan lage middeninkomens. Deze huishoudens vormen een belangrijk fundament voor een succesvolle aanpak in de achterstandswijken.’

Reageer op dit artikel