nieuws

‘Geen impact op woningmarkt verkopen corporaties’

Geen categorie

De nieuwe verkoopregels voor corporaties zullen geen echte impact hebben op de woningmarkt. Dat is de eindconclusie van een debat over de (on)mogelijkheden van de circulaire verkoop van corporatie woningen, georganiseerd door Fresh Professionals en Deloitte Real Estate.

Door de nieuwe verkoopregels zouden circa één miljoen woningen versoepeld kunnen worden verkocht. Bang zijn dat al deze woningen nu ineens de markt op komen, is voorbarig. Dick van Seventer, directeur Vastgoed Syndicering Nederland, gaf aan dat ‘een complex met meer dan 10 procent sociaal bezit niet als commercieel kan worden aangemerkt en veel complexen een dergelijke mix vertonen.’ Bovendien mag er geen sprake zijn van verkopen om het verkopen. Jim Schuyt, voormalig directievoorzitter De Alliantie: ‘Verkoop zal en moet niet plaatsvinden vanuit ideologie, maar vanuit vernieuwing van de bestaande portefeuille.’

De verhuurdersheffing zorgt er wel voor dat corporaties, waarvan een aantal met financiële problemen kampt, geld moeten vrijmaken. Volgens Schuyt zijn er drie mogelijkheden: ‘Temporiseer (nieuwe) investeringen, verhoog de huren en verkoop bezit.’

Vanuit de zaal werd daar nog een vierde mogelijkheid aan toegevoegd, namelijk het reduceren van de bedrijfskosten. Investeringen zijn echter niet blijvend vooruit te schuiven en huren zijn niet eindeloos te verhogen, wat complexgewijze verkoop een reële optie maakt. Kopers van het corporatiebezit zouden vooral particuliere beleggers en ‘family offices’ zijn. Buitenlandse partijen zijn terughoudend door de huurbescherming en verhuurderheffing, die oploopt tot 1,7 miljard euro.

Eindconclusie was dat de impact op de Nederlandse woningmarkt ‘voorlopig beperkt’ blijft. Het extra aanbod van corporatiebezit zal binnen de perken blijven. Het feit dat de verkoopvoorwaarden zijn versoepeld, wordt als onverminderd positief ervaren.

Reageer op dit artikel