nieuws

Focus corporaties op asset management

Geen categorie

Corporaties richten zich steeds meer op asset management. Ruim de helft richt momenteel een systeem hiervoor in. Van de corporaties met meer dan 10.000 woningen is dit zelfs 79 procent. De voornaamste redenen zijn: sturing op de financiële prestaties en meer inzicht bij investeringsbeslissingen.

Dat meldt Finance Ideas, financieel adviesbureau voor de corporatie- en zorgsector, in zijn driemaandelijkse Corporatie Survey [PDF]. Er deden 223 bestuurders en managers van corporaties mee aan het kwartaalonderzoek.

Belangrijke thema´s in de sector zijn op dit moment kostenbeheersing, organisatieontwikkeling en huurbeleid. Van de corporaties verwacht 52 procent dat het financiële resultaat de komende twaalf maanden zal verslechteren. Om toch te kunnen blijven investeren, proberen zij de komende maanden meer woningen te verkopen. De eerste tekenen van een herstellende woningmarkt zijn hiervoor gunstig.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) presenteerde de afgelopen maanden het nieuwe beoordelingskader aan de corporaties. Nagenoeg alle bestuurders en managers (97 procent) zijn op de hoogte van dit nieuwe kader dat vanaf 2014 geldt.

Uit het jongste kwartaalonderzoek van Finance Ideas blijkt dat 62 procent van de corporaties zich kan vinden in het nieuwe beoordelingskader. Op dit moment denkt 44 procent van de corporaties te kunnen voldoen aan de vijf nieuwe ratio’s van het WSW. Bestuurders en managers geven aan dat ze in de beoordeling van de nieuwe prognose (dPi 2013) hiermee rekening gaan houden. Een meerderheid van zowel de grote als de kleine corporaties denkt dat het nieuwe beoordelingskader geen invloed zal hebben op de omvang van toekomstige investeringen.

Reageer op dit artikel