nieuws

Corporaties zetten in op dakisolatie

Geen categorie

Het Rijk heeft met de huursector afgesproken dat alle huurwoningen van woningcorporaties vanaf 2020 energielabel B of beter hebben. Momenteel voeren corporaties vooral verbeteringen door in de isolatiewaarden van het dak. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek onder corporaties voor de Corporatie Bouwplannen Scan van BouwKennis.

Corporaties zetten in op dakisolatie

Ook plaatsen woningcorporaties HR-glas en nieuwe, zuinige cv-ketels om energielabels te verbeteren. Op dit moment hebben nog niet alle corporatiewoningen een energielabel. In 2014 verwachten corporaties dat 95 procent van hun eigen woningbezit een energielabel heeft. In 2015 zal dat 96 procent zijn. De woningen die gelabeld zijn, zitten ondanks genomen verbeteringen gemiddeld nog steeds op energielabel D. Uit de energieprestatiemonitor van Aedes SHAERE blijkt dat in 2012 nog maar achttien procent van de woningen label B of hoger had.

Corporaties hebben dus nog een flinke renovatieopgave in het vooruitzicht. Ze krijgen hierbij financiële steun van het Rijk. Als onderdeel van het Energieakkoord stelt het Rijk voor de periode 2014-2017 in totaal 400 miljoen euro beschikbaar voor sociale verhuurders die energiebesparende maatregelen treffen.

Het percentage corporaties dat maatregelen neemt ter verbetering van de isolatiewaarde van het dak, steeg van 20 procent in 2011 tot 52 procent in 2013. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat het om een groot oppervlak gaat, warmte omhoog stijgt en dat het aanpakken van de schil nodig is voor een goede isolatie. Dakisolatie wordt bovendien gezien als een relatief goedkope maatregel.

Reageer op dit artikel