nieuws

Architectenbranche geeft tekenen van leven

Geen categorie

Sinds het topjaar 2008 is er een voor het eerst een voorzichtige kentering zichtbaar in de architectenbranche. Uit recente cijfers van de halfjaarlijkse BNA benchmark Conjunctuurmeting blijkt dat de gemiddelde werkvoorraad niet verder meer afneemt. Bovendien heeft een toenemend aantal architectenbureaus een positievere verwachting dan een half jaar geleden.

‘De architectenbranche als de bekende kanarie in de kolenmijn zingt nog niet, maar prevelt wel voorzichtig’, zegt directeur Fred Schoorl van beroepsvereniging de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). De aantrekkende woningmarkt, de lage rente en de afschaffing van de BTW-integratieheffing per 1 januari 2014 zijn redenen die worden genoemd voor dit voorzichtige optimisme. Ook de schenkingsvrijstelling, het energieakkoord en de vereenvoudigde omgevingswet kunnen volgens de bureaus zorgen voor een kleine impuls. ‘De kabinetsmaatregelen lijken een zetje in de goede richting te geven. De markt lijkt op het dieptepunt, maar uiteindelijk moeten bureaus en hun opdrachtgevers het zelf doen’, aldus Schoorl.

In het vierde kwartaal neemt het optimisme licht toe: 22 procent van de bureaus is over het laatste kwartaal positief gestemd tegenover 16 procent in het eerste kwartaal. De helft van de architectenbureaus verwacht in het vierde kwartaal van 2014 een gelijkblijvende of stijgende omzet. Voor heel 2013 daalt het aantal opdrachten en de omzet echter met gemiddeld 5 procent. Het percentage bureaus dat het aantal medewerkers ziet groeien, bedraagt 5 procent. De helft verwacht een verdere krimp in de bezetting. De sterke concurrentie blijft druk uitoefenen op de honoraria.

Reageer op dit artikel