nieuws

Zesde, herziene druk van Taxatieleer vastgoed 1

Geen categorie

‘Taxateurs moeten dezelfde taal spreken. Daarom gebruiken wij in het boek Taxatieleer vastgoed 1 consequent een en dezelfde term als het gaat om de waarde van vastgoed: marktwaarde.’ Aldus de auteurs prof dr. Tom Berkhout en drs. Peter van Arnhem in een interview in Vastgoedmarkt van oktober 2013, naar aanleiding van de verschenen zesde, geheel herziene druk van het standaardwerk van George ten Have.

De eerste druk van Taxatieleer Onroerende Zaken verscheen in 1992 en het is sindsdien het enige taxatieboek voor de Nederlandse praktijk gebleven, aldus de co-auteurs. ‘Sinds de vijfde druk in 2011 – het jaar ook waarin George overleed – is verschenen, hebben zich flink wat ontwikkelingen voorgedaan, waaronder de vastgoedcrisis met als gevolg veel afschrijvingen en vaak publieke discussies in de media over de waarde van vastgoed en over vastgoedtaxaties. Er wordt mede als gevolg daarvan weer anders tegen taxaties aangekeken dan in 2011. Dat rechtvaardigt een nieuwe druk, waarbij overigens twee hoofdstukken van Ten Have ongewijzigd zijn gebleven.‘

‘Er moet eenduidigheid, consensus zijn over wat we onder marktwaarde verstaan. Natuurlijk worden er in de praktijk ook andere waarden gehanteerd. Bijvoorbeeld bedrijfswaarde, in de zin van wat een bepaald gebouw of portefeuille mogelijk op termijn gaat doen. Maar als we het over taxeren hebben, moet er echt van de marktwaarde worden uitgegaan om tot uniforme afspraken te komen. Ons boek moet de helderheid bevorderen over de spelregels, ervoor zorgen dat we dezelfde taal spreken. En dan kan er nog steeds een verschil uitkomen, want dat heeft te maken met de aannames. Het garandeert dus niet dat elke taxateur bij hetzelfde pand tot dezelfde waarde komt.’

Meer informatie in Vastgoedmarkt van oktober 2013, die vandaag verschijnt.

Reageer op dit artikel